SmartSlekt – ikke så smart?

Omtale av versjon 1 av slektsprogrammet SmartSlekt (http://smartslekt.no), sluppet 5. mai 2015. Medio mai d.å. ble versjon 2 (kalt 1.1.0) rullet ut, denne er ikke testet. 


SmartSlekt-wplogo

På slektsforskerdagen på Riksarkivet i oktober i fjor var en av standene et for meg ukjent firma; Geneafiles. Dette var et nytt, norsk skybasert slektsprogram (teknisk sett er det ikke noe program, for det er kun en nettside man logger inn på via hvilken som helst nettleser, men for enkelthets skyld vil jeg referere til det som et program – noe de gjør selv også) med muligheter for matching. Tenk et norsk geni.com bedre tilpasset norske forhold og med langt bedre kontroll over dine egne data. Det var i alle fall slik det ble presentert, det så definitivt ut til å ha noe for seg, og var i lukket beta – som jeg testet litt dengang da. Bra utseendemessig, raskt selv for trege datamaskiner, noen smarte løsninger i forhold til raskt å vise hyperlenker med videre. Det manglet en hel del i forhold til navn, kilder og ikke minst import av Gedcom, men det skulle slippes først i januar, ble det sagt. Jeg sjekket det ut en gang eller to litt nærmere jul, uten å se at det hadde skjedd noe særlig.

Release var som sagt januar, som ble til februar, som ble til mars, som ble til april, som ble til 4. mai, og endelig – 5. mai ble det tilgjengeliggjort. I mellomtiden hadde det skiftet navn fra Geneafiles til Smartslekt, og de hadde ifølge Facebook-sidene sine hatt en mer ekstensiv beta vinter og tidlig vår 2015. Navneskiftet var sikkert lurt, Geneafiles var et litt for generisk navn. Det er noen tungvektere som er involvert; daglig leder er Mette Gunnari med lang fartstid som generalsekretær fra DIS Norge, og Torill Johnsen, tidligere styreleder i DIS Norge.

Det første som slo meg da jeg skulle teste var at hjemmesiden virker uferdig. Det er en forholdsvis enkel WordPress-side – som det i utgangspunktet ikke er noe galt med – men enkelte lenker går til sider uten innhold (teknisk support), og de har ikke giddet ta seg bryet med å oversette standard WP-lenker som «Archive», «Page 1 of 2», ei heller tekst på enkelte knapper som «submit». Dette gir et uprofesjonelt inntrykk.

Og – dette er en tjeneste man må betale for. P.t. er prisen kr. 59,- pr. måned, eller 595,- for et år. Man kan teste det gratis – men ikke lenger enn én eneste uke. Dette er etter min mening alt for lite, og langt fra hva som er standard for prøvetider av software. På hjemmesiden er det videre en del informasjon om slektsforskning, informasjon om kommende kurs (uten datoer), en FAQ på hele ni – 9 – punkter, en blogg med fem innlegg hvor av ett er en introduksjon til hvordan Smartslekt brukes, og ellers litt informasjon om selskapet og lignende.

OK, så var det tid for å logge seg på, jeg var registrert med e-post tidligere – i alle fall trodde jeg det – og trykte på glemt passord. Jeg fikk beskjed om å skrive inn e-postadresse for å resette det, noe som så ut til å gå bra, jeg fikk i alle fall ingen feilmelding av noe slag. Men det kom ingen e-post for å resette selv om jeg forsøkte flere ganger. Om dette skyldes at jeg ikke var registrert, at e-posten ikke kom fram eller en feil er for så vidt uvesentlig, jeg måtte uansett opprette en ny bruker tydeligvis.

Ved registrering må de vanlige personalia fylles ut, og man må krysse av for «Jeg aksepterer Salgsbetingelsene av SmartSlekt» (sic!). Altså, jeg hadde ikke tenkt å kjøpe noe, så hvordan det kan være et salg er jeg i tvil om, brukerbetingelser eller lignende kunne jeg ha vært med på. Ved å klikke på salgsbetingelsene får man opp en PDF med overskriften «Vilkår og betingelser for bruk av programmet SmartSlekt». Ja, da var det kanskje ikke salgsbetingelser allikevel. Dette er et nesten tre sider langt dokument med en merkelig blanding av generelle betingelser, kundeløfter og generell informasjon om personvern, abonnement og lignende, skrevet på et dårlig norsk. Igjen ganske uprofesjonelt, dessverre. Enkelte punkter i dokumentet opplever jeg også som potensielt problematiske, så som: «Alle brukere med matchet trær (sic!) til slektstreet ditt vil være i stand til å se informasjon fra ditt familie-tre, bortsett fra private notater, da disse kan inneholde personlig og sensitiv informasjon.» Det virker med andre ord som det ikke er mulig å sette noe begrensing på dette – heller ikke på levende personer. Dette er en alvorlig svakhet for å si det mildt. At man ikke kan sette sitt tre helt privat får så være, det ville vel bryte med hele forretningsidéen. Videre vil alle data man legger inn beholdes i databasen i tre år etter at man har sagt opp abonnementet, står det i dokumentet. Igjen ganske tvilsomt. Også punktet «SmartSlekt er eier av databasen og personvernet er beskyttet av norsk lov.» er det grunn til å stusse ved. Betyr det at SmartSlekt eier dine data? Videre er det også et punkt om at «SmartSlekt har rett til å selge selskapet eller databasen til en tredjepart…». Det er mulig at dette er flisespikking fra min side, men det er med på å forsterke inntrykket om et firma preget av lemfeldighet og slurv.

Så kom jeg omsider inn på selve slektstresiden som ved første øyekast var ganske identisk med den fra oktober i fjor,  Jeg opprettet meg selv og noen aner og fylte med litt data, og dette gikk raskt og fint. Eksempler fra skjermbilder på personkort, og første person i trevisningen:

Skjermbilde fra http://smartslekt.no/hvordan-komme-i-gang-med-smartslekt/ hentet 18.5.2015, kl. 16.24
Skjermbilde fra http://smartslekt.no/hvordan-komme-i-gang-med-smartslekt/ hentet 18.5.2015, kl. 16.24
Skjermbilde fra http://smartslekt.no/hvordan-komme-i-gang-med-smartslekt/ hentet 17.5.2015, kl. 21.07
Skjermbilde fra http://smartslekt.no/hvordan-komme-i-gang-med-smartslekt/ hentet 17.5.2015, kl. 21.07

Så kom jeg i skade for å taste feil hundreår på en ane, dvs. at vedkommende var født i 1998 i stedet for 1898 – sønnen var født i 1930 – og fikk ingen feilmelding. Jeg forsøkte da for moro skyld å opprette kona hans til å være født i 1899, og død 1908. Det gikk fint. Så da hadde jeg en ane som ble født 22 år etter at mora var død, og 68 år før faren ble født… Det er altså ingen feilkontroll med tanke på årstall, livsløp etc. Dette er svakt.

Det er hurtigknapper over og under for å opprette henholdsvis aner og etterkommere, som funker bra. Men også i utfylling av persondata er det ting som er uferdige. Man kan velge å fylle inn patronymikon  – men i hjelpeteksten står det at dette ikke vil synes før i versjon 1.1, så man bør fylle ut etternavn også. Hva skjer da med etternavnfeltet med patronymikonet da patronymikonfeltet blir tilgjengelig? Må man da slette etternavnfeltet, evt. kopiere det over til patronymikonfeltet?

I personkortet, under punktet hendelser, er det en hel del forhåndsdefinerte sådanne, og her er det også litt slurv; det kan virke som det er tatt utgangspunkt i en amerikansk liste som er oversatt – sånn passe bra. Det er hyggelig at man har tatt med Bat Mitzvah, men hendelsen sosialt sikkerhetsnummer? Ikke er det en hendelse, og sosialt sikkerhetsnummer høres ut som en direkte oversettelse av det amerikanske «Social Security Number», som er noe i likhet med vårt personnummer. Det er andre eksempler også.

Nåvel, når det gjelder forhold mellom partnere og mellom foreldre og barn er SmartSlekt eksemplarisk, da man kan velge om to personer er gift, partnere etc., og alle varianter av barn er med; biologisk, adoptert, fosterbarn etc. Her har enkelte andre slektsprogrammer noe å lære.
Enkelte formateringsproblemer er det også - i alle fall i Chrome; fødsels- og dødsdato legger seg over bildefeltet.
Enkelte formateringsproblemer er det også – i alle fall i Chrome; fødsels- og dødsdato legger seg over bildefeltet.
Så til noe svært viktig i et hvert slektsprogram: Kildehåndtering. Innlegging av kilder består hovedsakelig av 4 elementer: URL, kilde, navn og notater. At URL kommer først er for så vidt greit, hovedvekten av mine kildehenvisninger er digitale, og jeg antar det gjelder mange andre også. Jeg vet ikke helt hva som er tenkt videre, at sentralkilden skal stå på kilde, så detalj, og alt annet på notater? Noe sentralt kilderegister er det vel bare å se langt etter. Denne delen av programmet virker mangelfull. En artig detalj er at når det legges inn en kilde for en livshendelse, f.eks. fødselsdato så dukker det opp en liten prikk etter datoen, i trevisningen. Denne er klikkbar og er hyperlenket til URLen i kilden. Dette er selvsagt lettvint, slik at man kan sjekke en kilde uten å måtte åpne personkortet. Dette gjelder såvidt jeg kan skjønne kun fødsel og død dog. Problemet er at denne prikken dukker opp selv om man ikke har noen URL i kilden, og den leder da til en blank side…

Det var så på tide å teste importen. Jeg eksporterte et utvalg på ca. 150 personer fra Legacy Family Tree (8.0.0.473) til gedcom 5.5.1 ANSI-kodet med forholdsvis mye informasjon om hver enkelt, noen bilder, en hel del kilder etc. Her har det åpenbart blitt lagt noen ressurser siden jeg testet i fjor. Import av 150 stykker gikk svært raskt, og mye av informasjonen ble importert riktig, skjønt en del personer kom opp med feilmeldinger, som ventelig var. Bilder – som jo ikke blir med i gedcom – kan etterimporteres inn i profilen bl.a. via en egen importrutine, bra! Ved feil på import av en person markeres vedkommende med et utropstegn som forsvinner når feilene er rettet opp i, evt. når man markerer et gitt felt som fikset – og feilmeldingen skal da ikke dukke opp mer. Men her kan det oppstå problemer – av en eller annen  grunn er feltet tilordnet hendelser satt til maksimum 150 tegn, og man får feil ved import om det er lengre enn det. Om man så trykker på «fikset» vil alt utover 150 tegn forsvinne fra det feltet. Andre ting jeg merket meg ved importen var at ved to fornavn så forsvant det første på enkelte personer – som jo selvsagt er helt uholdbart, samt at alle fødsler og dødsfall som i gedcom-fila står oppført med kilde får opp den ovennevnte URL-prikken som åpner en blank side.
Videre er det mulig å ta ut rapporter fra SmartSlekt, eller rapport får jeg vel heller si, for det er bare én eneste som er tilgjengelig, en anebok. Denne er for så vidt grei nok, men (som vanlig) med slurvete språk og litt rotete tegnsetting og oppsett, med kilder og navneliste bakerst. For meg ser den veldig lik ut som rapportene fra Legacy Family Tree. Rapporten genereres til PDF, men kan av en eller annen mystisk grunn ikke åpnes direkte i browseren, men må lagres og åpnes igjen.

 

Konklusjon:

 

Det har, i alle fall på overflaten, ikke skjedd så veldig mye siden høsten 2014. Mange av de samme problemene eksisterer fortsatt, og jo mer jeg testet programmet denne gangen, jo flere fant jeg. SmartSlekt er preget av slurvete arbeid, feil og mangler, og burde ha vært i Beta fortsatt. Å ta betalt for denne tjenesten pr. idag er etter min mening tvilsomt.

 

Når det er sagt har det definitivt potensiale, det er kjapt og oversiktlig, og matchingrutinene skal etter sigende være svært gode ved at flere kriterier enn det som er standard for geni.com, myheritage etc., må møtes før man får opp en match. Dette har jeg ikke fått testet, siden matchene ikke vises før man er et betalende medlem…

 

Jeg har først og fremst skrevet om det som finnes i programmet, men hva med det som mangler eller er helt utelatt? Etter min mening er en kartfunksjon slik at man kan plotte inn hvor slektninger har bodd, påkrevd i et skikkelig slektsprogram i dag. DNA er helt klart noe som burde har vært med på en eller annen måte. Mulighet for å lage et slektstre i PDF eller lignende? Mange flere rapporter, andre bilder enn profilbildet, (som er det eneste som kan lastes opp, kan det se ut som – å ikke kunne ha med et bilde tilknyttet f.eks. en hendelse er svært svakt), en atskillig bedre FAQ, et brukerforum, en app, og – som nevnt over – prøvetid lenger enn en uke.

 

Jeg har testet SmartSlekt på PC, først og fremst i Chrome 42.0.2311.152 m.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.