Norway’s Parishes

parishes
Sakset fra http://norwayparishes.com/

Dagens snakkis på slektsgranskerfronten er Kristian Ekenes’ nettside «Norway’s Parishes», som er en, for meg, ny og potensielt svært nyttig ressurs. Prosjektet var en del av Ekenes’ masteroppgave fra 2014 i Geographic Information Systems fra Arizona State University i USA. Utgangspunktet er et norgeskart hvor man velger fylke, så kommune og så eventuelt sogn – og som for hvert nivå vises på kartet klart avgrenset og i passende zoom/utsnitt. Allerede her er nytteverdien stor – bare det å finne et godt kart med kommunegrenser – for ikke å si sognegrenser – er ikke lett. Ved valgt kommune/sogn får man så opp bilde av stedets kirke, og videre kan man klikke seg inn på genealogiske ressurser (fra FamilySearch), kirkehistorie (fra kirkesok.no), liste over gårder fra O. Rygh, og direktelinker til kirkebøkene hos digitalarkivet! Bravo!

Som om ikke dette skulle være nok, kan man velge å søke på gårdsnavn, og treffer man på korrekt staving kommer den eller de opp på kartet, og man kan klikke seg inn på info om valgt bruk fra kartverket. Dette søket kan gjøres for hele landet, eller geografisk avgrenset ut i fra de valgene man eventuelt har gjort tidligere. Videre har man også mulighet til å bytte mellom topografisk eller satellittkart, og å skru veier av og på.

Geografisk sett er fylkes- og kommuneinndelingen dagens inndeling, mens sognene er fra 1979. Ifølge nettsiden er det planer om å legge på flere lag, så historiske grenser også kan velges i kartet – som hadde vært en fantastisk oppgradering.

Ekenes beskriver formålet med siden slik:

«The primary goal of NorwayParishes.com is to provide genealogical researchers with interactive, accurate, and precise maps of Norway’s parish boundaries while providing links to the best online genealogical research tools available, filtered by geographic jurisdiction (parishes and counties). Because farms and other properties play a unique role in Norwegian genealogical research, this site also provides a farm search tool that allows anyone to search the exact location of farms or other properties by their name along with information about the parish in which the property resided.»

Slektsgransker.no gratulerer og applauderer for et nytt og nyttig tilskudd til enhver slektsgranskers arsenal!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.