Kirker i Hedmark

Trykk på det grønne plusstegnet for ytterligere informasjon om hver enkelt oppføring. Bruk inntil videre mobil i landskapsmodus for å se tabellen i et leselig format.

Navn
Byggeår dagens kirkebygg
Tidligere kirkebygg
Kommune nå
Kommune før
Prosti nå
Prosti før
Sogn nå
Sogn før
Prestegjeld før
Prestegjeld i 2004
Kirkegård
Kartlenke
Notater
Vang kirke1810MiddelalderHamarVangHamar domprosti1759-1864: Hedemarken ProstiVangVangtil 1908: Vang prestegjeldVang prestegjeldJahttps://goo.gl/maps/H6g4BSe DAs sognehistorikk for detaljer
Øvre Vang kirke1907-HamarVangHamar domprosti-VangVangtil 1908: Vang prestegjeldVang prestegjeldJahttps://goo.gl/maps/u9w9OSe DAs sognehistorikk for detaljer
Hamar Domkirke18661200HamarVangHamar domprosti1759-1908: Hedemarken Prosti, 1908-2007: Hamar domprostiHamar domkirkeFra 1876: Hamar annekssogntil 1908: Vang prestegjeldHamar domkirke prestegjeldNeihttps://goo.gl/maps/tMGGmSe DAs sognehistorikk for detaljer
Storhamar kirke1975-HamarVangHamar domprosti-HamarHamar domkirkeHamar domkirkeHamar domkirke prestegjeldNeihttps://goo.gl/maps/bLVxD
Løten kirke1200-LøtenLøtenHamar domprosti1759-1972: Hedemarken ProstiLøtenLøtenLøten prestegjeldLøten prestegjeldJahttps://goo.gl/maps/SsW0O
Oppegård kapell1886-LøtenLøtenHamar domprosti-LøtenLøtenLøten prestegjeldLøten prestegjeldNeihttps://goo.gl/maps/07uYA
Oset kapell1885-LøtenLøtenHamar domprosti-LøtenLøtenLøten prestegjeldLøten prestegjeldNeihttps://goo.gl/maps/Mr7qf
Ådalsbruk kapell1997-LøtenLøtenHamar domprosti-LøtenLøtenLøten prestegjeldLøten prestegjeldNeihttps://goo.gl/maps/c7jwF
Furnes kirke1708MiddelalderRingsakerFurnesRingsaker Prosti1759-1908: Hedemarken Prosti, 1908-2007: Hamar domprostiFurnesFurnestil 1908: Vang prestegjeldFurnes prestegjeldJahttps://goo.gl/maps/rf5fvSe DAs sognehistorikk for detaljer
Brumunddal kirke1965-RingsakerRingsakerRingsaker ProstiHamar domprostiBrumunddal/VeldreVeldreVeldreVeldre prestegjeldJahttps://goo.gl/maps/6PmY1
Mesnali kirke1933-RingsakerRingsakerRingsaker ProstiHamar domprostiBrøttumBrøttumBrøttumVeldre prestegjeldJahttps://goo.gl/maps/xFYeU
Ringsaker kirke1050-RingsakerRingsakerRingsaker Prosti1759-1972: Hedemarken Prosti, 1972-2007: Hamar domprostiRingsakerRingsakerRingsakerRingsakerJahttps://goo.gl/maps/ZTm2C
Nes kirke1250-RingsakerNesRingsaker Prosti1759-1972: Hedemarken Prosti, 1972-2007: Hamar domprostiNesNesNesNes Jahttps://goo.gl/maps/d0nX6
Brøttum kirke1790Middelalder/1600-q2RingsakerRingsakerRingsaker Prosti1759-1972: Hedemarken Prosti, 1972-2007: Hamar domprostiBrøttumBrøttumTil 1925: RingsakerBrøttumJahttps://goo.gl/maps/nvLkXSe DAs sognehistorikk for detaljer
Helgøya kirke1870MiddelalderRingsakerRingsakerRingsaker Prosti1759-1972: Hedemarken Prosti, 1972-2007: Hamar domprostiNesHelgøyNesNesJahttps://goo.gl/maps/WV3Nu
Stavsjø kirke1880-RingsakerRingsakerRingsaker ProstiHamar domprostiNesBaldishol anneks/Stavsjø sognNesNesJahttps://goo.gl/maps/NErHr
Veldre kirke2000Middelalder/1726RingsakerRingsakerRingsaker Prosti1759-1972: Hedemarken Prosti, 1972-2007: Hamar domprostiBrumunddal/VeldreVeldre annekssognTil 1925: RingsakerVeldre prestegjeldJahttps://goo.gl/maps/uT1K0
Sjusjøen fjellkirke1962-RingsakerRingsakerRingsaker ProstiHamar domprostiBrøttumBrøttumBrøttumBrøttumNeihttps://goo.gl/maps/RSzLo
Åsmarka kirke1859-RingsakerRingsakerRingsaker ProstiHamar domprostiÅsmarkaÅsmarkaRingsakerRingsakerJahttps://goo.gl/maps/AlbLy
Stange kirkeca. 1250-StangeStangeHamar domprosti1759-1972: Hedemarken ProstiStangeStangeStangeStangeJahttps://goo.gl/maps/m4XBv
Romedal kirke18871250StangeRomedalHamar domprosti1759-1972: Hedemarken ProstiRomedalRomedalRomedalRomedalJahttps://goo.gl/maps/1s4Gv
Vallset kirke1850Middelalder/1600-q2StangeRomedalHamar domprosti1759-1972: Hedemarken ProstiVallsetTomterRomedalRomedalJahttps://goo.gl/maps/NgjPW
Ottestad kirke1730Middelalder/1600-q2StangeStangeHamar domprosti1759-1972: Hedemarken ProstiOttestadOttestadStangeOttestadJahttps://goo.gl/maps/hWDLo
Tangen kirke1861-StangeStangeHamar domprosti1861-1972: Hedemarken ProstiTangenTangenStangeStangeJahttps://goo.gl/maps/w6jeN
Strandlykkja kapell1915-StangeStangeHamar domprosti1915-1972: Hedemarken ProstiTangenTangenStangeStangeJahttps://goo.gl/maps/Lx191
Alvdal kirke1861Middelalder/1600-q2/1700-q1AlvdalLille ElvedalNord-Østerdal Prostitil 1867: Østerdalen prostiAlvdalAlvdalTynsettil 1735: Tynset prestegjeld, fra 1863: Lille-Elvedalen PrestegjeldJahttps://goo.gl/maps/vrX4d
Egnund kapell1975-FolldalAlvdalNord-Østerdal Prosti-FolldalFolldalTynsetFolldal Prestegjeld (fra 1989)Jahttps://goo.gl/maps/O2vUd
Dalen kirke1934-FolldalAlvdalNord-Østerdal Prosti-Øvre FolldalØvre FolldalTynsetFolldal Prestegjeld (fra 1989)Ja (fra 1914)https://goo.gl/maps/B0g5H
Folldal kirke18821748FolldalAlvdalNord-Østerdal Prosti.FolldalFolldalTynsetFra 1862: Lille-Elvedalens/Alvdal prestegjeld, Folldal Prestegjeld (fra 1989)Jahttps://goo.gl/maps/nPkngAnnekssognet Øvre Folldal ble 1861 slått s. med bl.a. Dovre, til Dovre pr. gj., men øvre / nedre Folldal ble 1863 lagt til Lille-Elved. pr.gj.
Os kirke18621600-q2/1700-q1Os1837-1926: Tolga, 1926-1966: Os, 1966-1976: Tolga-OsNord-Østerdal Prostitil 1867: Østerdalen prostiOsOsTolgaOs prestegjeld i Østerdalen (fra 1982)Jahttps://goo.gl/maps/Iw8I3
Tufsingdal kirke1920-Os1920-1926: Tolga, 1926-1966: Os, 1966-1976: Tolga-OsNord-Østerdal Prosti-NarbuvollNarbuvollTolgaOs prestegjeld i Østerdalen (fra 1982)Jahttps://goo.gl/maps/qSz0r
Narbuvoll kirke1862-Os1862-1926: Tolga, 1926-1966: Os, 1966-1976: Tolga-OsNord-Østerdal Prostitil 1867: Østerdalen prostiNarbuvollNarbuvollTolgaOs prestegjeld i Østerdalen (fra 1982)https://goo.gl/maps/AtSaz
Dalsbygda kirke1960-Os1960-1966: Os, 1966-1976: Tolga-OsNord-Østerdal Prosti-DalsbygdaDalsbygdaTynset, e. 1735: TolgaOs prestegjeld i Østerdalen (fra 1982)Jahttps://goo.gl/maps/4fVTl
Sjøli kirke 1914-RendalenYtre Rendal: 1914-1965Nord-Østerdal Prosti-SjøliYtre RendalRendalen prestegjeldRendalen prestegjeldJa (fra 1883)https://goo.gl/maps/zs75M
Hanestad kirke1926-RendalenØvre Rendal: 1926-1965Nord-Østerdal Prosti-HanestadHanestadRendalen prestegjeldRendalen prestegjeldJahttps://goo.gl/maps/S424a
Øvre Rendal kirke1759Middelalder/1600-q3RendalenRendal: 1837-1880, Øvre Rendal: 1880-1965Nord-Østerdal Prostitil 1867: Østerdalen prostiØvre RendalØvre Rendal annekssognÅmotRendalen prestegjeldJahttps://goo.gl/maps/thQpd
Ytre Rendal kirke1751Middelalder/1600-q3RendalenRendal: 1837-1880, Ytre Rendal: 1880-1965Nord-Østerdal Prostitil 1867: Østerdalen prostiYtre RendalYtre Rendal annekssognÅmotRendalen prestegjeldJahttps://goo.gl/maps/EuGdQ
Hodalen kirke1934-Tolga1934-1966: Tolga, 1966-1976: Tolga-OsNord-Østerdal Prosti-HodalenHodalenTolga prestegjeldTolga prestegjeldJahttps://goo.gl/maps/K3a2c
Holøydalen kirke1908-Tolga1908-1966: Tolga, 1966-1976: Tolga-OsNord-Østerdal Prosti-HoløydalenHoløydalenTolga prestegjeldTolga prestegjeldJahttps://goo.gl/maps/w3tGL
Vingelen kirke1880Middelalder/1600-q3Tolga1880-1966: Tolga, 1966-1976: Tolga-OsNord-Østerdal Prosti-VingelenVingelenTynset, e. 1735: TolgaTolga prestegjeldJahttps://goo.gl/maps/evQRZ
Tolga kirke18401688Tolga1837-1966: Tolga, 1966-1976: Tolga-OsNord-Østerdal Prostitil 1867: Østerdalen prostiTolgaTolgaTynset, e. 1735: TolgaTolga prestegjeldJahttps://goo.gl/maps/0eLs5
Brydalen kirke1883-TynsetTynsetNord-Østerdal Prosti-BrydalenTynsetTynset prestegjeldTynset prestegjeldJahttps://goo.gl/maps/an3uH
Kvikne kirke1654MiddelalderTynset/Rennebu STKvikne til 1966Nord-Østerdal Prostitil 1867: Østerdalen prostiKvikneKvikneTynset prestegjeldf. 1966: Kvikne Prestegjeld, e. 1966:Tynset prestegjeldJahttps://goo.gl/maps/cnTA7
Tylldalen kirke1736Middelalder/1600-q3TynsetTynsetNord-Østerdal Prostitil 1867: Østerdalen prostiTylldalenTylldalenTynset prestegjeldTynset prestegjeldJahttps://goo.gl/maps/DeKrx
Tynset kirke1795Middelalder/1600-q3/1700-q1TynsetTynsetNord-Østerdal Prostitil 1867: Østerdalen prostiTynsetTynsetTynset prestegjeldTynset prestegjeldJahttps://goo.gl/maps/9SdtC
Arneberg kirke1878-Åsnes1837-1849: Hof, 1849-1854: Åsnes og VålerSolør, Vinger og Odal prostitil 1922: Sør-Østerdal prosti, Solør ProstiArnebergArnebergHofHofJahttps://goo.gl/maps/OFjn8
Gjesåsen kirke1863-Åsnes1837-1849: Hof, 1849-1854: Åsnes og VålerSolør, Vinger og Odal prostitil 1922: Sør-Østerdal prosti, Solør ProstiGjesåsenGjesåsenÅsnesÅsnesJahttps://goo.gl/maps/R4tR7
Åsnes Finnskog kirke1861-Åsnes1837-1849: Hof, 1849-1854: Åsnes og VålerSolør, Vinger og Odal prostitil 1922: Sør-Østerdal prosti, Solør ProstiÅsnes FinnskogFinnskogenÅsnesÅsnesJahttps://goo.gl/maps/3S5u4
Åsnes kirke1744Middelalder/1500-tallÅsnes1837-1849: Hof, 1849-1854: Åsnes og VålerSolør, Vinger og Odal prostitil 1922: Sør-Østerdal prosti, Solør ProstiÅsnesÅsnesHofÅsnesJahttps://goo.gl/maps/QsRFM
Hof Finnskog kirke19531877Åsnes1837-1849: Hof, 1849-1854: Åsnes og VålerSolør, Vinger og Odal prostitil 1922: Solør og Odalen Prosti, Solør ProstiHof FinnskogHof FinnskogHofHofhttps://goo.gl/maps/LggWeMesteparten av Rotberget krets, som hørte til Hof Finnskog, ble overført til Grue i 1969. Se DAs sognehistorikk.
Hof kirke1861MiddelalderÅsnes1837-1849: Hof, 1849-1854: Åsnes og VålerSolør, Vinger og Odal prostitil 1922: Solør og Odalen Prosti, Solør ProstiHofHofHofHofJahttps://goo.gl/maps/dE6lg
Magnor kirke1923-EidskogEidskogSolør, Vinger og Odal prostiVinger og Odal ProstiEidskogEidskogEidskogEidskogJahttps://goo.gl/maps/MsMvzEid og drevet av Magnor Indremisjon til 1983
Eidskog kirke1665MiddelalderEidskogEidskogSolør, Vinger og Odal prostiVinger og Odal ProstiEidskogEidskogVingerEidskogJahttps://goo.gl/maps/0PrPV
Vestmarka kirke1883-EidskogEidskogSolør, Vinger og Odal prostiVinger og Odal ProstiVestmarkaVingerVIngerEidskogJahttps://goo.gl/maps/2STTB
Grue kirke1828Middelalder/q1-1600GrueGrueSolør, Vinger og Odal prostitil 1922: Solør og Odalen Prosti, Solør ProstiGrueGrueGrue prestegjeldGrue prestegjeldJahttps://goo.gl/maps/UVAAq
Grue Finnskog kirke18861863GrueGrueSolør, Vinger og Odal prostitil 1922: Solør og Odalen Prosti, Solør ProstiGrue FinnskogGrue prestegjeldGrue prestegjeldJahttps://goo.gl/maps/HytoL
Brandval kirke1651MiddelalderKongsvingerGrueSolør, Vinger og Odal prostitil 1922: Solør og Odalen Prosti, 1922-1990: Solør Prosti, 1990-2013: Vinger og Odal prostiBrandvalBrandvalGrueBrandvalJahttps://goo.gl/maps/Hp2RZ
Lundersæter kirke1868-KongsvingerVingerSolør, Vinger og Odal prostitil 1922: Solør og Odalen Prosti, 1922-1990: Solør Prosti, 1990-2013: Vinger og Odal prostiBrandvalLundersæter kapellsognVingerVingerJahttps://goo.gl/maps/lnxCo
Austmarka kirke1858-KongsvingerVingerSolør, Vinger og Odal prostiVinger og Odal ProstiAustmarkaEidskog/VingerVingerVingerJahttps://goo.gl/maps/laHMF
Roverud kirke1969-KongsvingerVingerSolør, Vinger og Odal prostitil 1922: Solør og Odalen Prosti, 1922-1990: Solør Prosti, 1990-2013: Vinger og Odal prostiBrandvalVingerVingerVingerNeihttps://goo.gl/maps/u9F7O
Vinger kirke1699MiddelalderKongsvingerTil 1855: VingerSolør, Vinger og Odal prostiVinger og Odal ProstiVingerVingerVingerVingerJahttps://goo.gl/maps/YNyA1
Sand kirke1891Middelalder/1600-q4Nord-OdalNord-OdalSolør, Vinger og Odal prostiVinger og Odal ProstiSandSand anneks-1819: Strøm prestegjeld, e. 1819: Nord-OdalNord-OdalJahttps://goo.gl/maps/nvHYf
Mo kirke1864MiddelalderNord-OdalNord-OdalSolør, Vinger og Odal prostiVinger og Odal ProstiMoMo anneks-1819: Strøm prestegjeld, e. 1819:Nord-OdalNord-OdalJahttps://goo.gl/maps/sw952
Trautskogen kapell1931-Nord-OdalNord-OdalSolør, Vinger og Odal prostiVinger og Odal ProstiSandSandNord-OdalNord-OdalJahttps://goo.gl/maps/sU1sk
Ullern kirke1869Middelalder/1600-q1/1700-q2Sør-OdalSør-OdalSolør, Vinger og Odal prostiVinger og Odal ProstiUllernUlleren anneks-1819: Strøm prestegjeld, e. 1819: Sør-OdalSør-OdalJahttps://goo.gl/maps/3vuXA
Strøm kirke1857MiddelalderSør-OdalSør-OdalSolør, Vinger og Odal prostiVinger og Odal ProstiStrømStrøm hovedsogn-1819: Strøm prestegjeld, e. 1819: Sør-OdalSør-OdalJahttps://goo.gl/maps/9zYAv
Oppstad kirke1725Middelalder/1600-q2Sør-OdalSør-OdalSolør, Vinger og Odal prostiVinger og Odal ProstiOppstadOppstad anneks-1819: Strøm prestegjeld, e. 1819: Sør-Odal/Nord-OdalSør-OdalJahttps://goo.gl/maps/8uv8SVed deling av Strøm pr.gj., ble deler av Oppstad lagt til SO, resten til NO. Se DAs sognehistorikk
Våler kirke2015Middelalder/1805Våler1837-1848: Hof, 1848-1854: ÅsnesSolør, Vinger og Odal prostitil 1922: Sør-Østerdal prosti, Solør ProstiVålerVåler annekssognÅsnes prestegjeldVåler prestegjeldJahttps://goo.gl/maps/iQH6V
Risberget kirkesal1862-Våler1862-1854: ÅsnesSolør, Vinger og Odal prostitil 1922: Sør-Østerdal prosti, Solør ProstiVålerVåler annekssognÅsnes prestegjeldVåler prestegjeldJa*https://goo.gl/maps/ayjLT
Gravberget kirke1955-VålerVålerSolør, Vinger og Odal prostitil 1922: Sør-Østerdal prosti, Solør ProstiGravbergetGravbergetVåler prestegjeldVåler prestegjeldJahttps://goo.gl/maps/OH5JW
Deset kirke1867-ÅmotÅmotSør-Østerdal Prostitil 1867: Østerdalen prostiDesetDesetÅmotÅmotJahttps://goo.gl/maps/U94Fz
Nordre Osen Gamle kirke1777-ÅmotÅmotSør-Østerdal Prostitil 1867: Østerdalen prostiNordre OsenOsen annekssogn til TrysilTil 1787: Åmot prestegjeldÅmotJahttps://goo.gl/maps/E6R4U
Nordre Osen kirke1923-ÅmotÅmotSør-Østerdal Prosti-Nordre OsenNordre OsenÅmotÅmotJahttps://goo.gl/maps/qRMXK
Åmot kirke1902Middelalder/1600-q2/177-q3ÅmotÅmotSør-Østerdal Prostitil 1867: Østerdalen prostiÅmotÅmotÅmotÅmotJahttps://goo.gl/maps/Np001
Elverum kirke1736MiddelalderElverumElverumSør-Østerdal Prosti1537-1759 Hedemarken og Østerdalen Prosti,1759-1867: Østerdalen prostiElverumElverumElverum PrestegjeldElverum PrestegjeldJahttps://goo.gl/maps/MwqC0
Hernes kirke1935-ElverumElverumSør-Østerdal Prosti-HernesElverumElverum PrestegjeldElverum PrestegjeldJahttps://goo.gl/maps/Bqb9J
Sørskogbygda kirke1873-ElverumElverumSør-Østerdal Prosti-SørskogbygdaElverumElverum PrestegjeldElverum PrestegjeldJahttps://goo.gl/maps/gr16U
Nordskogbygda kirke1873-ElverumElverumSør-Østerdal Prosti-NordskogbygdaElverumElverum PrestegjeldElverum PrestegjeldJahttps://goo.gl/maps/b6xpe
Heradsbygd kirke1895-ElverumElverumSør-Østerdal Prosti-HeradsbygdElverumElverum PrestegjeldElverum PrestegjeldJahttps://goo.gl/maps/PbXbw
Engerdal kirke1873Tidlig 1800EngerdalTrysil, Rendalen, Tolga, RørosSør-Østerdal Prosti-EngerdalHjelpeprestembedet i Østerdalens FjelddistrikterTrysil, Røros, Tolga, RendalenEngerdalJahttps://goo.gl/maps/64yW0Heggeriset og Hylleråsen tillagt fra Trysil i 1911.
Drevsjø kirke1848-EngerdalTrysil, Rendalen, Tolga, RørosSør-Østerdal Prostitil 1867: Østerdalen prostiDrevsjøHjelpeprestembedet i Østerdalens FjelddistrikterTrysil, Røros, Tolga, RendalenEngerdalJahttps://goo.gl/maps/eTzVL
Elgå kirke19461879EngerdalTrysil, Rendalen, Tolga, RørosSør-Østerdal Prosti-ElgåEngerdalEngerdalJa (fra 1855)https://goo.gl/maps/rtcs6
Sømådal kirke1937-EngerdalTrysil, Rendalen, Tolga, RørosSør-Østerdal Prosti-SømådalEngerdalEngerdalJa (fra 1923)https://goo.gl/maps/2B83f
Søre Elvdal kirke1885-EngerdalTrysil, Rendalen, Tolga, RørosSør-Østerdal Prosti-Søre ElvdalElvdalenEngerdalEngerdalJahttps://goo.gl/maps/1BmEF
Stor-Elvdal kirke18211574Stor-ElvdalStor-ElvdalSør-Østerdal Prostitil 1867: Østerdalen prostiStor-ElvdalÅmotÅmotStor-ElvdalJahttps://goo.gl/maps/EAifxSe DAs sognehistorikk for detaljer
Strand kirke1863-Stor-ElvdalStor-ElvdalSør-Østerdal Prostitil 1867: Østerdalen prostiStrandStrandÅmotStor-ElvdalJahttps://goo.gl/maps/iaqOq
Atneosen kirke1882-Stor-ElvdalStor-ElvdalSør-Østerdal Prosti-AtneosenStor-ElvdalStor-ElvdalStor-ElvdalJahttps://goo.gl/maps/p0rfv
Evenstad kirke1903-Stor-ElvdalStor-ElvdalSør-Østerdal Prosti-EvenstadStor-ElvdalStor-ElvdalStor-ElvdalJahttps://goo.gl/maps/Dh2t8
Koppang kirke1952-Stor-ElvdalStor-ElvdalSør-Østerdal Prosti-Stor-ElvdalStor-ElvdalStor-ElvdalStor-ElvdalJa(?)https://goo.gl/maps/l6wk0
Sollia kirke1738-Stor-ElvdalSolliaSør-Østerdal ProstiFør 1862: Gudbrandsdalen prosti,1862-1969: Nord-Østerdal Prosti, 1969-2004: Sør-Østerdal ProstiSolliaSollia annekssogn av RingebuFra 1862-1969: Sollia prestegjeldStor-ElvdalJahttps://goo.gl/maps/FggGC
Ljørdalen kirke1872-TrysilTrysilSør-Østerdal Prosti-LjørdalenTrysil prestegjeldTrysil prestegjeldJahttps://goo.gl/maps/p381Z
Nordre Trysil kirke2000-TrysilTrysilSør-Østerdal Prosti-Nordre TrysilNordre TrysilTrysil prestegjeldTrysil prestegjeldJahttps://goo.gl/maps/FPCt8
Plassen kirke19071879TrysilTrysilSør-Østerdal Prosti-PlassenTrysil prestegjeldTrysil prestegjeldJahttps://goo.gl/maps/hPoUK
Søre Osen kirke1882-TrysilTrysilSør-Østerdal Prosti-Søre OsenOsen anneks av TrysilTrysil prestegjeldTrysil prestegjeldJahttps://goo.gl/maps/92VqU
Trysil kirke1861Middelalder/1700-q3TrysilTrysilSør-Østerdal Prostitil 1867: Østerdalen prostiTrysilTrysil anneks av ElverumFra 1780: Trysil prestegjeldTrysil prestegjeldJahttps://goo.gl/maps/TxngCHeggeriset og Hylleråsen flyttet til Engerdalen i 1911.
Tørberget kirke1933-TrysilTrysilSør-Østerdal Prosti-TørbergetTrysil prestegjeldTrysil prestegjeldJahttps://goo.gl/maps/FTGgs
Østby kirke1940-TrysilTrysilSør-Østerdal Prosti-ØstbyTrysil prestegjeldTrysil prestegjeldJahttps://goo.gl/maps/u5XVq

 


Noen administrative enheter har en såvidt kompleks og mangfoldig historie at det er lite hensiktmessig å gjengi den i en tabell. Se DAs sognehistorikk for detaljer. Alle kirker i Den norske kirke i Hedmark er i dag underlagt Hamar Bispedømme (1537-1918: Stift). Historiske kirker er ikke med i oversikten, ei heller institusjonskirker, frikirker eller andre kirkesamfunn. Enkelte steder kan det være at tidligere kirkebygning ikke lå på nøyaktig samme sted som dagens, men i (umiddelbar) nærhet(en). Kommuner er fra 1837, herreder er ikke med i oversikten. Videre arbeid: Det er behov for mer nøyaktige tidsangivelser i stedet for før og nå.

Kilder: wikipedia, arkivportalen.no, kirkenorge.no, norske-kirkebygg.origo.no, kirkesok.no, snl.no, lokalhistoriewiki.no, google maps, digitalarkivets sognehistorikk, kirkebøkene fra Hedmark fylke hos DA, den enkelte kommunes nettsider. Sigurd Muri 1971: Norske kyrkjer, Imsen og Winge 2007: Norsk historisk leksikon

Rettelser mottas med takk.

Ved referanse, bruk: Væringsaasen, Øystein, "Kirker i Hedmark," på Slektshistorisk søkelys, 2. juni 2015, http://slektsgransker.no/?page_id=281.