Gårdsregister bygdebøker i Hedmark

På sikt et komplett register over bosteder indeksert i bygdebøker (utelukkende gårds- og slektshistorie, generell historie er ikke med) fra Hedmark tilgjengelige på nb.no, søkbart pr. gård og med direkte lenke til hver enkelt gård. Dette er et langtidsprosjekt, siden prosessen pr. bok er tidkrevende. Eventuelle feilhenvisninger i registeret i den trykte boka er ikke korrigert. Ved lesing på mobil, bruk inntil videre landskapsmodus for å se tabellen i et leselig format.

Klikk her for å se hvilke bygdebøker som er indekserte

Navn
Sted
Bind nr.
Sidenr.
Lenke bygdebok
AfjordetLøten3783http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=786
AjerFurnes1722http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=733
AkerElverum5465http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=178
AkerÅmot2477http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=476
AkreÅmot2478http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=477
AkselhemmetElverum491http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=94
Akselhus Elverum1269http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=269
AlderdomshvileÅmot2458http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=457
AldershvileLøten1209http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=214
AlderslystLøten1205http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=210
AldheimFurnes1722http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=733
Alfei nordreLøten234http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=37
Alfei søndreLøten237http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=40
Alfei vestreLøten239http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=42
Alfei østreLøten239http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=42
AlfheimElverum473http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=76
AlfheimElverum1 FG70http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=73
AlfheimsveeneElverum477http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=80
AlfstadFurnes1530http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=541
Alhaug Romedal199http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=100
AllergotLøten394http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=97
AlmeLøten2532http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=535
AlmeÅmot2117http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=116
AlmemoenÅmot2126http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=125
AlmerudFurnes177http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=88
Almerud lilleFurnes182http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=93
AlmesveenÅmot2127http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=126
Alu vestreFurnes1702http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=713
Alu østreFurnes1695http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=706
AmebergetRomedal3479http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=482
AmundslykkjaElverum1243http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=243
AmundstadÅmot2548http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=547
AmundstadengenÅmot2562http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=561
Amundstuen (Stensrud)Romedal3326http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=329
AmundsveenÅmot2350http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=349
AnbergLøten2333http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=336
AndershjemmetElverum6149http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=148
Andvake Romedal1710http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=711
ArbeiderboligElverum6237http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=236
ArndalÅmot2761http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=760
ArnebergFurnes1272http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=283
Arneberg nordreRomedal1146http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=147
Arneberg søndreRomedal1176http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=177
Arneberg østre Romedal1163http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=164
ArneslykkjaÅmot257http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=56
ArnestuÅmot2323http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=322
ArnesveenRomedal3529http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=532
Arnkvern mellemFurnes1644http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=655
Arnkvern mølleFurnes1647http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=658
Arnkvern nedreFurnes1638http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=649
Arnkvern øvreFurnes1652http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=663
Arnkvern, skog avFurnes1653http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=664
ArnkvernsveenFurnes1682http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=693
Arnset Romedal2255http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=258
ArnstadElverum6251http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=250
AsbrennÅmot2436http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=435
AsheimÅmot2433http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=432
AspelundFurnes1141http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=152
AspliElverum465http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=68
AsplienFurnes1160http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=171
AsplundLøten1390http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=395
AsplundRomedal3391http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=394
Asprusten nordreÅmot2151http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=150
Asprusten søndreÅmot2148http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=147
AstridsveaElverum3119http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=120
Attundrudhagan — EngelstadRomedal373http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=76
Austad (Oustad)Romedal3234http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=237
Austad søndreRomedal3270http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=273
Austad vestreRomedal3241http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=244
Austad østreRomedal3251http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=254
Austadeie vestreRomedal3275http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=278
Austadeie østreRomedal3275http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=278
AustadstuenRomedal3274http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=277
AustliRomedal3217http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=220
BakkebakkjordetElverum5445http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=158
BakkeboÅmot2153http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=152
Bakkehaug Romedal2349http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=352
BakkelundElverum3260http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=261
BakkelundLøten3869http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=872
BakkelyElverum372http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=73
Bakkely (55-44)Elverum4245http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=248
Bakkely (62-101)Elverum4233http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=236
BakkeløkkenElverum479http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=82
Bakkemoen II Romedal1787http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=788
BakkenElverum4174http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=177
Bakken Elverum1132http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=132
Bakken (Lagmannsbakken) Romedal1758http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=759
Bakken (Reginastua) Romedal2604http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=607
Bakken (Aarnes)Elverum1 FG246http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=249
Bakken av ButtekvernFurnes129http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=40
Bakken av GjerluFurnes1301http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=312
Bakken av PinnerudFurnes1284http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=295
Bakken nordreFurnes1117http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=128
Bakken søndreFurnes1118http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=129
BakkerudLøten359http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=62
BakkerudRomedal3652http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=655
Bakkerud av HaugFurnes1131http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=142
Bakkerud av Kylstad lilleFurnes1575http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=586
BakketunElverum5453http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=166
BakketunElverum1 FG357http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=364
BakketunÅmot2669http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=668
BakketunRomedal3105http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=108
Bakketun Elverum1298http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=298
BakkhagenElverum6310http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=309
BakkjordetElverum1101http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=101
BaklundÅmot259http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=58
Bakmoen Romedal1782http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=783
Bakmoen eller BessebymoenLøten3186http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=189
BakstadLøten299http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=102
BakstadÅmot2153http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=152
BakstuaElverum470http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=73
BakstuenElverum1 FG49http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=52
Bakås Elverum1108http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=108
Bakås II Elverum189http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=89
Baldrup og HeggenjordetLøten3541http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=544
BalkeLøten1134http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=139
Balke nordreLøten1143http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=148
Banken Romedal1750http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=751
BarliRomedal3484http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=487
BarmoElverum5507http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=220
BaståsenLøten3555http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=558
Bekeng Romedal1629http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=630
BekkÅmot2362http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=361
BekkebakkenElverum369http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=70
BekkebakkenElverum5445http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=158
Bekkebakken søndreElverum5448http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=161
BekkehagenElverum5438http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=151
BekkelagetElverum4275http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=278
BekkeliRomedal3327http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=330
BekkelundElverum649http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=48
BekkelundÅmot2156http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=155
BekkelundÅmot2288http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=287
BekkelundÅmot2682http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=681
BekkelyElverum3282http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=283
BekkelyElverum6151http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=150
BekkelyÅmot2415http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=414
Bekkely Elverum1261http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=261
Bekkelykkja Elverum1238http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=238
BekkemoenElverum1133http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=133
BekkemoenElverum6224http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=223
BekkenElverum1133http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=133
BekkenElverum473http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=76
Bekken - Bekkesletta Elverum1124http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=124
Bekken (gnr. 3-11) Elverum1137http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=137
Bekken (gnr. 3-6) Elverum1134http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=134
Bekkesletta Elverum1124http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=124
BekkestuaElverum3287http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=288
BekkevoldÅmot2382http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=381
BekkheimElverum4183http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=186
BenningstadLøten3457http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=460
Benningstad liIleLøten3473http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=476
Benningstad storeLøten3458http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=461
BergLøten2706http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=709
Berg Elverum1262http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=262
Berg Romedal1713http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=714
Berg lille (Lilleberg) Romedal1274http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=275
Berg lille østre Romedal1291http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=292
Berg mølle Romedal1668http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=669
Berg nordreFurnes1354http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=365
Berg vestreFurnes1349http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=360
Berg vestreLøten2718http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=721
Berg østreFurnes1341http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=352
Berg østreLøten2709http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=712
BergeLøten1521http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=526
Berge (Berger)Åmot2624http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=623
Berge lilleLøten1531http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=536
Berge øvreÅmot2625http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=624
BergebakkenRomedal3396http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=399
BergeløkkenÅmot2203http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=202
BergerElverum1 FG300http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=303
BergerFurnes1132http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=143
Berger Elverum1189http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=189
Berger søndreElverum1178http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=178
Berger ØstreElverum1 FG730http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=737
BergerjordetLøten3654http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=657
BergersveenÅmot2640http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=639
BergertuvenElverum5390http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=103
BergetElverum6109http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=108
BergetÅmot2200http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=199
Berget (40-1)Elverum6137http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=136
Berget av GresbyFurnes171http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=82
Berget av Høsbjør vestreFurnes1215http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=226
Berget av RøsbakFurnes1605http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=616
BerggjerdslaÅmot2253http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=252
BerggrundLøten3394http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=397
BergheimElverum152http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=52
BergheimElverum6151http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=150
BergheimRomedal3650http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=653
BergliElverum4155http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=158
BergliFurnes1286http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=297
Bergli Romedal2350http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=353
BerglienstuaÅmot273http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=72
BerglyÅmot2534http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=533
BerglyRomedal3481http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=484
BergsengLøten1484http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=489
BergsetFurnes1217http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=228
BergsetÅmot2309http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=308
BergsetRomedal3433http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=436
BergsliaElverum4236http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=239
BergstedLøten3400http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=403
Berntstua Elverum1118http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=118
BersetLøten1742http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=747
BersetbakkenLøten1751http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=756
BessebyLøten3174http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=177
BessebyLøten3175http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=178
Besseby ødegardLøten3185http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=188
BestefarstuvenElverum5387http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=100
BilligRomedal3436http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=439
BirkelyLøten145http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=50
BirkelyÅmot2527http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=526
Birkely Romedal2553http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=556
Birkely vestreLøten168http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=73
BjerkeÅmot2115http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=114
Bjerkeholsbakken Romedal2174http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=177
BjerkheimRomedal371http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=74
BjerkliLøten3252http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=255
BjorkboÅmot2575http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=574
BjorklundÅmot2458http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=457
BjølsetLøten3636http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=639
Bjølset Bad Elverum189http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=89
Bjølset Idrettsplass Elverum189http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=89
Bjølset nordre Elverum177http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=77
Bjølset nordre, Nordgarn Elverum188http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=88
Bjølset nordre, VestgarnElverum185http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=85
Bjølset søndreElverum157http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=57
Bjølset søndre, BerntstuaElverum1118http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=118
Bjølset søndre, JostuaElverum160http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=60
Bjølset søndre, LærergardenElverum1118http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=118
Bjølset søndre, SøgarnElverum190http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=90
Bjølset søndre, Søstua Elverum161http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=61
BjølsetbakkenElverum1124http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=124
Bjølsetbakken nordre Elverum1100http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=100
Bjølsetbakken, BakkjordetElverum1101http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=101
Bjølsethagen Elverum199http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=99
BjølsetsveaElverum1116http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=116
Bjørby Romedal1770http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=771
BjørgeFurnes1612http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=623
Bjørge lilleFurnes1618http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=629
BjørkElverum457http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=60
BjørkLøten3402http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=405
Bjørk Romedal1776http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=777
BjørkeFurnes1469http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=480
BjørkeÅmot2366http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=365
BjørkeÅmot2700http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=699
BjørkeRomedal3567http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=570
Bjørke Romedal2474http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=477
Bjørke nordreLøten3235http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=238
Bjørke søndreLøten3252http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=255
Bjørke vestreLøten3219http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=222
Bjørke vestreLøten3223http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=226
Bjørke østreLøten3240http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=243
BjørkeboElverum5465http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=178
BjørkeliRomedal3274http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=277
BjørkelyElverum6185http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=184
BjørkerudLøten318http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=21
BjørkerudLøten3116http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=119
BjørkhaugÅmot2682http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=681
BjørkheimÅmot2525http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=524
Bjørkholen Romedal2344http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=347
Bjørkholen nordre Romedal2345http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=348
BjørkliLøten320http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=23
BjørkliLøten3248http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=251
Bjørkli Romedal2349http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=352
BjørklienFurnes1161http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=172
BjørklundElverum6331http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=330
BjørklundLøten2605http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=608
BjørklundÅmot2302http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=301
BjørklundÅmot2484http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=483
BjørklundÅmot2670http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=669
Bjørklund (av Horne) Romedal163http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=64
Bjørklund (av Sande) Romedal193http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=94
Bjørklund (av Sande) Romedal197http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=98
BjørklyElverum3227http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=228
BjørklyRomedal3674http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=677
BjørkmoenLøten3249http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=252
BjørkåsÅmot2116http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=115
Bjørkås av TofastrudRomedal3749http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=752
BjørnbakkenLøten3487http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=490
BjørndalenFurnes1125http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=136
BjørnerudFurnes1286http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=297
BjørnerudLøten2313http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=316
Bjørnholen (av Horne) Romedal164http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=65
Bjørnsand Elverum1268http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=268
BjørnstadFurnes1277http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=288
BjørnstadLøten2512http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=515
BjørnstadLøten3247http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=250
Bjørnstad Elverum1118http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=118
Bjørnstad Romedal1790http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=791
Bjørnstad søndreLøten2520http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=523
Bjørnstad søndreLøten3623http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=626
Bjørnstad vestreLøten2519http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=522
Bjørnsveen av Fjæstad østreRomedal3458http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=461
Bjørnsveen av SvinbergRomedal3362http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=365
BjørnåsenRomedal3201http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=204
BjørnåtseldalenElverum331http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=32
Bjørseter Elverum192http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=92
Bjørsland midtreÅmot252http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=51
Bjørsland nordreÅmot251http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=50
Bjørsland søndreÅmot250http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=49
BlekmyrenLøten3630http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=633
BlikbergetElverum1 FG729http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=736
BlikkbergetÅmot2731http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=730
Blikkberget vestre (Øverby)Åmot2756http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=755
Blikkberget ØstreÅmot2750http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=749
Blomskog Elverum1106http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=106
Blomsterenga Elverum1105http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=105
Blomsterenga nordreElverum1106http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=106
BløtmyrenLøten2521http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=524
BlårudElverum399http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=100
BogenÅmot2428http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=427
Bolstad ØstreÅmot2577http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=576
BolstadengetÅmot2747http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=746
BolstadstuaÅmot2588http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=587
BorgElverum1 FG675http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=682
Borg av Austad, br.nr. 19Romedal3272http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=275
Borg av Austad, br.nr. 4Romedal3261http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=264
BorgenElverum4209http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=212
BorgestadLøten1285http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=290
BorgheimElverum5502http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=215
BorgheimElverum1 FG357http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=364
BorglyRomedal3216http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=219
BorkbrennaElverum1 FG57http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=60
BorkbuaElverum1 FG667http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=674
BosevjaElverum3110http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=111
BosevjenElverum1 FG453http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=460
BotnRomedal2422http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=425
Botnsveen Romedal2434http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=437
BrandsbruaElverum3209http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=210
BransrudLøten2216http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=219
Bransrud søndre og østreLøten2224http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=227
BransrudstuenLøten2222http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=225
Bratbakken av GresbyFurnes170http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=81
Bratbakken av PræstsæterenFurnes1141http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=152
Bratberg mellemFurnes1173http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=184
Bratberg nordreFurnes1168http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=179
Bratberg søndreFurnes1164http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=175
BratengenFurnes1104http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=115
BratliFurnes1917http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=928
BratliLøten1534http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=539
BratliÅmot2615http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=614
BratliRomedal3729http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=732
BratlienFurnes1174http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=185
BrattbergRomedal3731http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=734
BratvoldLøten193http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=98
BratvoldRomedal3700http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=703
Bratvold nedre (Gjerdingen)Romedal3722http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=725
BratvoldsbergetRomedal3728http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=731
Bratvoldsengen, br.nr. 5Romedal3718http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=721
BredsvoldLøten2344http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=347
BregneRomedal3731http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=734
BreidablikElverum1 FG356http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=363
BreidablikkLøten3104http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=107
Breidablikk Romedal1757http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=758
Breidablikk II Romedal1790http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=791
BreigjotLøten1790http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=795
BrendenElverum3270http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=271
BrennaElverum6125http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=124
BrennaLøten2437http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=440
BrennaÅmot2513http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=512
Brenna (36-7)Elverum484http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=87
Brenna (37-28)Elverum468http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=71
Brenna (53-18)Elverum484http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=87
Brenna (63-6)Elverum6125http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=124
Brenna (81-9)Elverum6126http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=125
Brenna (Karlstadbrenna) Elverum1116http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=116
Brenna u. OppsalElverum6103http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=102
Brenna, Brennjordet Elverum1206http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=206
Brennholen lilleLøten2309http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=312
BrennholsstuaLøten2315http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=318
Brennlykkja Elverum1207http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=207
BrennløkkaElverum6144http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=143
BrennløkkenElverum482http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=85
BrennløkkenÅmot2457http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=456
Brennåsen Romedal1175http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=176
Bretten Romedal1216http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=217
BreumElverum1 FG736http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=743
BreumLøten3891http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=894
BrevadLøten258http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=61
BrobergElverum1 FG356http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=363
BrobergÅmot254http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=53
BrobergÅmot2319http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=318
BrobergÅmot2533http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=532
BronabbenÅmot2748http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=747
BronkaElverum5464http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=177
Bronka nordre Elverum128http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=28
Bronka søndre Elverum126http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=26
Bronka, NedgarnElverum126http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=26
BronkebakkenElverum1 FG259http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=262
BronkebakkenLøten3799http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=802
Bronkebakken Elverum126http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=26
BronkenElverum1 FG258http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=261
Bronken MølleElverum140http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=40
Bronkesvea Elverum126http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=26
BrottetLøten1710http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=715
BrovoldLøten1205http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=210
BrovoldpløyaLøten1208http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=213
BrubakkenElverum3156http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=157
BrubakkenÅmot2435http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=434
Brubakken Romedal1704http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=705
BrudalLøten148http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=53
BruløkkaElverum6148http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=147
Brunstad Romedal2361http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=364
Brunstadmarka, 2 jordstykker av Romedal2405http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=408
Brunstadmarka, jordstykke av Romedal2405http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=408
Brunstadsagen Romedal2400http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=403
BrurhaugenRomedal366http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=69
Brustad Romedal2574http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=577
Bruvold (av Sande) Romedal192http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=93
BruvollElverum6238http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=237
BryniRomedal3460http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=463
Bryni brukRomedal3480http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=483
Bryni lilleRomedal3480http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=483
Bryni mellomRomedal3513http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=516
Bryni nordreRomedal3534http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=537
Bryni søndreRomedal3485http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=488
Bryni søndre — HagenRomedal3469http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=472
Bryni østre eller lilleRomedal3504http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=507
Bryni østre og søndreRomedal3478http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=481
BrynihaugenRomedal3529http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=532
Brynistaren midtreRomedal3483http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=486
Brynistaren nordreRomedal3483http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=486
Brynistaren søndreRomedal3483http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=486
Brynsberget Romedal1462http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=463
Brynsgardene Romedal253http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=56
Brynsjordsveen Romedal2255http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=258
BrynsrudRomedal3483http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=486
Brynsaas Romedal2299http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=302
Brynsåsen skogRomedal3598http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=601
Brynsåsen skog Romedal2122http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=125
Brynsåsen skog (av Arneberg nordre) Romedal1161http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=162
Brynsåsen skog (av Frenning østre)Romedal1442http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=443
Brynsåsen skog (av Stenberg søndre) Romedal1273http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=274
Brynsåsskog Romedal2300http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=303
Brynsåsstykket Romedal293http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=96
Brynsåsstykket Romedal2170http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=173
Brynsåsstykket (av Bretten) Romedal1230http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=231
Brynsåsstykket (av Frenning vestre)Romedal1462http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=463
Brynsåsstykket (av Gollersrud)Romedal1118http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=119
Brynsåsstykket (av østre Gollersrud) Romedal1139http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=140
Brynsåsstykket søndre (av Galgum nordre) Romedal1335http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=336
BrændenÅmot2245http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=244
BrændenÅmot2285http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=284
BrændholenElverum1 FG579http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=586
BrænenFurnes1170http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=181
BrænnaÅmot2741http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=740
Bråtebakken Elverum174http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=74
BråtegravningenElverum1103http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=103
Bråtelund Elverum197http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=97
BråtenÅmot2242http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=241
BraatenElverum1 FG272http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=275
Bråten nordreElverum196http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=96
Bråten og Bråten østreLøten2103http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=106
Bråten søndreElverum194http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=94
BuenÅmot2303http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=302
BuskElverum4228http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=231
BusvoldRomedal3547http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=550
BusvoldstuenRomedal3571http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=574
Butberg (36-27)Elverum4135http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=138
Butberg (36-29)Elverum4136http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=139
ButbergstuaElverum4136http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=139
ButtekvernFurnes138http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=49
ButterudLøten2432http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=435
BuvikenÅmot2262http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=261
ByLøten3318http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=321
ByRomedal3474http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=477
ByengenLøten3334http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=337
BygdestykketLøten3736http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=739
BygningenRomedal3616http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=619
Byttingfeta Elverum1108http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=108
ByvoldLøten3333http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=336
BækElverum1 FG28http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=31
BækFurnes1268http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=279
BækLøten1213http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=218
BækLøten3809http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=812
Bæk og NordbækLøten331http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=34
BækengenLøten3887http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=890
Bækengen nordreLøten3889http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=892
Bækengen søndreLøten3887http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=890
BækkedalLøten1604http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=609
Bækkelien av GuldskjegrudFurnes182http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=93
Bækkelien av LienFurnes1180http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=191
BækkelundFurnes1156http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=167
BækkelundLøten1799http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=804
BækkelundLøten2665http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=668
BækkenElverum1 FG684http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=691
BækkenFurnes1585http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=596
BækkenLøten3575http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=578
BækkesveenElverum1 FG685http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=692
BækkesveenLøten1381http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=386
Bækkesveen av AjerFurnes1729http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=740
Bækkesveen av Kylstad lilleFurnes1574http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=585
BækkevoldElverum1 FG479http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=486
BækkevoldFurnes167http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=78
BækkevoldLøten1671http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=676
BækkevoldLøten3769http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=772
BækkevoldLøten3802http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=805
Bækkevold (Krullustuen) Romedal2573http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=576
BækkumLøten2195http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=198
Løten1320http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=325
BørrestuaElverum4197http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=200
BåhusLøten1319http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=324
BånerudElverum3125http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=126
BaanerudElverum1 FG456http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=463
BånerudfossenElverum322http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=23
BånerudholmenElverum39http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=10
BånrudRomedal3716http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=719
Bårhus vestreRomedal3727http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=730
Bårhus østreRomedal3725http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=728
BåtstøløkkenÅmot2500http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=499
ChristiansfjeldElverum1 FG21http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=24
Dahls guttehjemElverum5368http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=81
DahlsengRomedal3132http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=135
DalFurnes134http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=45
DalRomedal3112http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=115
Dal vestreRomedal3137http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=140
Dal østreRomedal3114http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=117
DalboElverum6252http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=251
DalbyElverum3109http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=110
DalbyFurnes1285http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=296
DalbyLøten1212http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=217
DalbyLøten1695http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=700
DalbyÅmot2241http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=240
Dalby Romedal2264http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=267
DalenElverum3104http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=105
DalenLøten3688http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=691
Dalen (av Berg lille) Romedal1292http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=293
DalsbakkenElverum3100http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=101
Dalsbakken 133,Romedal3134http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=137
Dalsbakken lilleRomedal3133http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=136
Dalsbakken storeRomedal3133http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=136
Dalseie vestreRomedal3154http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=157
DalsengenFurnes1588http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=599
DalslykkjaElverum5305http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=18
DalsmyraRomedal3153http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=156
DalsrudRomedal3135http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=138
DalstajetLøten3707http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=710
Dalsveen vestreFurnes1550http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=561
Dalsveen østre og nedreFurnes1545http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=556
DalvangElverum6320http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=319
DamhagenElverum1 FG37http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=40
DamhagenFurnes1701http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=712
Damløkken Romedal2567http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=570
DammenElverum4115http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=118
DammenElverum1 FG37http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=40
DammenLøten3665http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=668
Dammen — LjøstaddammenRomedal3299http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=302
DammyraElverum4115http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=118
DamstuenLøten128http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=33
Damstuen Romedal2456http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=459
Damstykket Romedal2456http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=459
DanserbakkenÅmot2746http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=745
Deglum lilleFurnes1466http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=477
Deglum storeFurnes1457http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=468
DemmaFurnes1483http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=494
DemroaFurnes1483http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=494
Deset nordreÅmot2263http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=262
Deset SøndreÅmot2354http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=353
Dillerud Romedal2576http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=579
Dillerudstuen Romedal2588http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=591
DjupdalsbakkenElverum1132http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=132
Doglo vestreFurnes1490http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=501
Doglo østreFurnes1500http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=511
DoksrudLøten1274http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=279
DomstadElverum3243http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=244
DomstadRomedal2553http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=556
Domstadhagen Romedal2575http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=578
DotterudLøten1672http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=677
DunderbakkenElverum4157http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=160
Dunderbakken nedreLøten3762http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=765
Dunderbakken øvreLøten3783http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=786
DunderbakklykkjaElverum4156http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=159
DybendalElverum4269http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=272
Dybsand Elverum1211http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=211
DyriLøten2593http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=596
DyrihagenLøten2607http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=610
DyristuenLøten2606http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=609
DyrisveenLøten2565http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=568
Dyrisveen østreLøten2604http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=607
DæliFurnes1478http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=489
DøssetElverum4282http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=285
Døtung MølleElverum6149http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=148
EbruLøten2382http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=385
Ebru sagLøten2389http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=392
Eden Elverum1299http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=299
EgebergElverum6253http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=252
EggenLøten3233http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=236
EggsetÅmot2365http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=364
EkebergElverum6240http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=239
Ekeberg med ÅsmarkstykketLøten3424http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=427
EkebergshaugenLøten3428http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=431
EkrumLøten2289http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=292
EkrumshagenLøten2296http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=299
ElgbergetRomedal3616http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=619
ElisabethstuaElverum5323http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=36
ElseløkkenRomedal2569http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=572
ElseløkkenRomedal3452http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=455
ElsmoElverum6308http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=307
ElstadLøten3826http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=829
ElvangLøten2532http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=535
ElvartunLøten3393http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=396
ElvebakkeÅmot2411http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=410
ElvebakkenRomedal3599http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=602
Elvebakken Romedal297http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=100
Elvebakken (av Gollersrud) Romedal1146http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=147
ElvegløttÅmot2749http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=748
ElverheimRomedal3433http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=436
ElverhøiLøten3385http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=388
ElverhøyElverum492http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=95
ElverhøyLøten1204http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=209
ElverhøyÅmot2669http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=668
ElverudRomedal3566http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=569
ElverumsengenElverum4117http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=120
ElvestadÅmot2153http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=152
ElvestadÅmot2262http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=261
ElvetunElverum3249http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=250
Elvevolden (av Gollersrud) Romedal1139http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=140
Elvheim (av Sande) Romedal195http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=96
Elvhøi (av Gaustad nordre) Romedal1596http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=597
Elvhøi (av Gaustad nordre) Romedal1599http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=600
Endeli Elverum1270http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=270
EnebergLøten2448http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=451
EnerholmenLøten2372http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=375
Enga Elverum1103http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=103
EngeLøten240http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=43
Enge (av Arneberg nordre) Romedal1163http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=164
Enge søndreLøten2696http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=699
Enge østreLøten2681http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=684
EngebakkenLøten2704http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=707
EngebakkenLøten3492http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=495
EngebakkenLøten3706http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=709
EngebakkenRomedal3721http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=724
Engebakken Elverum1104http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=104
Engebakken nordreRomedal3727http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=730
Engebakken nordre Romedal2500http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=503
Engebakken søndreLøten2705http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=708
EngebergElverum5500http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=213
EngekrokenLøten2135http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=138
EngelbergRomedal3715http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=718
Engelia (av Bakken) Romedal1785http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=786
Engelstad - AttundrudhaganRomedal3731http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=734
EngelundElverum1130http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=130
EngelundLøten2452http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=455
Engemobakken (Lykkja) Elverum1105http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=105
Engemobrenna Elverum1147http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=147
EngemoenElverum1125http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=125
EngemoenLøten2608http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=611
EngemoenLøten2703http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=706
Engemoen lille Elverum1132http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=132
Engemoen søndre Elverum1145http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=145
Engemoen søndre, Koia Elverum1144http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=144
Engemostykket Elverum1129http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=129
EngenElverum1 FG554http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=561
EngenLøten267http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=70
EngenLøten2741http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=744
EngenLøten3616http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=619
Engen (av Stenberg nordre)Romedal1252http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=253
Engen (Husengen) Romedal2498http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=501
Engen (Norsetenga)Løten280http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=83
Engen av AustadRomedal3270http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=273
Engen av BratvoldRomedal3718http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=721
Engen av HangenholenFurnes197http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=108
Engen av Kylstad lilleFurnes1571http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=582
Engen av LillevoldRomedal3651http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=654
Engen av PinnerudFurnes1285http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=296
Engen av StoksetFurnes1242http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=253
Engen og NordstedLøten277http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=80
Engen og VivelstadengenLøten2450http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=453
EngerFurnes1209http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=220
EngerLøten3801http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=804
Engerud Elverum1130http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=130
EngeslettenLøten2700http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=703
EngesnippenRomedal3394http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=397
EngestadFurnes1301http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=312
EngesveenLøten3672http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=675
EnglaugLøten3335http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=338
Englaug vestreLøten3348http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=351
Englaug østreLøten3372http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=375
EnglaugsbakkenLøten3364http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=367
EnglaugsmoenLøten3353http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=356
Engli (av Frenning østre)Romedal1446http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=447
EngmoenElverum1 FG286http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=289
EngstadElverum6139http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=138
EngstadFurnes1658http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=669
Engsverønningen og EngsvemyrenLøten3675http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=678
EngvoldLøten3391http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=394
EnkebakkenElverum1 FG498http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=505
EriksmoElverum634http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=33
EskogenElverum3264http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=265
Et stykke av Labben Romedal2481http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=484
EtterordLøten3895http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=898
EvenstadLøten2529http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=532
EvenstadLøten3541http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=544
EvjeElverum1 FG31http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=34
EvjeÅmot2262http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=261
EvjeÅmot2669http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=668
FagerhaugLøten3365http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=368
FagerhøiLøten1208http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=213
FagerliElverum3289http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=290
FagerliLøten3401http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=404
FagerliÅmot2114http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=113
Fagerli Romedal2438http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=441
FagerlundRomedal3636http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=639
FagertunElverum3285http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=286
FagertunLøten3360http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=363
FagertunÅmot2638http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=637
FaldengenFurnes1157http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=168
FalkenbergLøten3280http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=283
FalkheimLøten3387http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=390
FallaskjæraElverum39http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=10
FallykkjaElverum1256http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=256
Fallykkja søndre Elverum1223http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=223
FeierstuaElverum462http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=65
FindbergFurnes1393http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=404
FinstadLøten364http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=67
FinstadRomedal3205http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=208
Finstad lilleLøten381http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=84
Finstad lille av Finstad nordreRomedal3234http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=237
Finstad lille vestreLøten389http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=92
Finstad lille østreLøten382http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=85
Finstad MellemElverum1 FG614http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=621
Finstad nedreFurnes1263http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=274
Finstad nordreRomedal3225http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=228
Finstad nordre (østreRomedal3217http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=220
Finstad søndreRomedal3209http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=212
Finstad VestreElverum1 FG596http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=603
Finstad ødegårdLøten380http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=83
Finstad ØstreElverum1 FG610http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=617
Finstad øvreFurnes1267http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=278
Finstadhagen — Finstadstuen — NordgardstuenRomedal3224http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=227
FinstadsveenLøten377http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=80
FinstadteigenRomedal3215http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=218
Firkanten (av Gollersrud) Romedal1144http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=145
FjeldLøten1533http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=538
FjeldLøten3106http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=109
FjeldÅmot2474http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=473
Fjeld Bruk A/S Romedal1788http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=789
FjeldetElverum1 FG663http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=670
Fjeldet (av Horne) Romedal161http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=62
FjeldhaugLøten3685http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=688
FjeldmoraElverum1 FG39http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=42
FjeldsetElverum1 FG39http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=42
Fjeldset (av Horne) Romedal161http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=62
Fjeldset vestre (av Horne) Romedal163http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=64
FjeldstadÅmot2479http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=478
Fjeldstad Romedal2439http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=442
FjeldvangLøten2605http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=608
FjellbergLøten3711http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=714
FjellboLøten3687http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=690
FjellstadLøten3363http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=366
FjellstadÅmot2344http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=343
FjellstuaÅmot2528http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=527
FjelltunÅmot2500http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=499
FjelltunÅmot2528http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=527
FjælgårdLøten3302http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=305
FjælgårdLøten3408http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=411
FjælgårdLøten3416http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=419
Fjælgård nordreLøten3410http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=413
Fjælgård vestreLøten3416http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=419
FjæstadRomedal3409http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=412
Fjæstad Romedal2398http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=401
Fjæstad EngesletRomedal2273http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=276
Fjæstad Engeslet Romedal2170http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=173
Fjæstad Engeslet (L.nr. 46)Romedal2177http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=180
Fjæstad Engeslet (L.nr. 47)Romedal2171http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=174
Fjæstad nordre av Fjæstad vestreRomedal3439http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=442
Fjæstad vestreRomedal3415http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=418
Fjæstad Ødegaard Romedal2271http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=274
Fjæstad østreRomedal3440http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=443
Fjæstad østre skogRomedal3455http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=458
FjæstadteigenRomedal3436http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=439
FjøsjordetFurnes1404http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=415
FlakstadLøten2618http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=621
FlammenElverum5490http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=203
FlatenLøten218http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=21
FlatenÅmot2382http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=381
FlathagenLøten1442http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=447
FlisbergetElverum1 FG686http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=693
FlissæterenElverum1 FG695http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=702
FlobakkenElverum5398http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=111
FløtholenLøten3485http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=488
FlåtestøenÅmot2154http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=153
FlåtåstøaElverum3220http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=221
FlåtåstølykkjaElverum3222http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=223
FolesveaElverum378http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=79
FolkehjemLøten3250http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=253
FolkvangElverum1 FG479http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=486
Folkvang av Toppen, br.nr 4Romedal3635http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=638
Folkvang av Toppen, br.nr 7Romedal3636http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=639
Forlottstykket Elverum1223http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=223
FormoLøten284http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=87
FormoRomedal3694http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=697
Formomyren (av Bretten) Romedal1229http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=230
ForsetFurnes1552http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=563
FosheimLøten1131http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=136
FoskumLøten250http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=53
FossElverum463http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=66
FossengenElverum6245http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=244
FossheimElverum4136http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=139
FossheimÅmot2476http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=475
Fossheim (48-143)Elverum5305http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=18
Fossheim (Kraftstasjonen) Elverum1265http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=265
FossmoElverum6236http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=235
Fossmo Elverum1268http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=268
FossumElverum4127http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=130
FossumElverum1 FG57http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=60
FossumÅmot2703http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=702
Fossum søndreÅmot2703http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=702
FossveaElverum376http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=77
FossøyaElverum39http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=10
FramLøten3265http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=268
FramRomedal3460http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=463
Fram Elverum1239http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=239
FramstadLøten1562http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=567
FrangLøten1181http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=186
FredboElverum4210http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=213
FredboLøten3400http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=403
FredboÅmot258http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=57
Fredbo (gnr. 10-118) Elverum1268http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=268
Fredbo (gnr. 8-14) Elverum1269http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=269
FredensborgElverum4145http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=148
FredheimElverum4178http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=181
FredheimElverum6251http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=250
FredheimElverum1 FG119http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=122
FredheimFurnes1234http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=245
FredheimLøten3278http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=281
FredheimÅmot2261http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=260
FredheimÅmot2270http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=269
FredheimÅmot2415http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=414
FredheimÅmot2575http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=574
FredheimÅmot2702http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=701
FredheimÅmot2714http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=713
Fredheim Elverum1267http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=267
Fredheim Romedal2169http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=172
Fredheim Romedal2269http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=272
Fredheim (30/12)Åmot2113http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=112
Fredheim (30/16)Åmot2113http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=112
Fredheim (gnr. 21-19)Elverum395http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=96
Fredheim (gnr. 30-213)Elverum3254http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=255
FredhjemLøten318http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=21
FredliÅmot2620http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=619
FredlyElverum3281http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=282
FredlyLøten3294http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=297
FredlyÅmot2546http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=545
Fredly Romedal2157http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=160
FredsvoldLøten1570http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=575
FredsvoldRomedal3615http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=618
FredvollElverum6248http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=247
Fremstad Romedal1781http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=782
Fremstad vestre (av Bakken) Romedal1785http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=786
Frenning søndre Romedal1444http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=445
Frenning vestre Romedal1447http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=448
Frenning østre Romedal1421http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=422
Frenningmoen Romedal1443http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=444
Frenningmyren Romedal1444http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=445
Frenningsmoen av Dal vestreRomedal3154http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=157
FrognerElverum5463http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=176
FrognerLøten2259http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=262
FronsetLøten2282http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=285
FrydenbergFurnes1417http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=428
FrydenbergLøten3273http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=276
FrydenlundLøten3268http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=271
Frydenlund (av Gaustad) Romedal1554http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=555
FrøbergFurnes1684http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=695
FrøysetRomedal3692http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=695
FuglbrennaLøten2165http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=168
FuglesangLøten3811http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=814
FuglsetLøten1173http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=178
FurahøgdLøten3316http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=319
FuraliLøten269http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=72
FurubakkenLøten168http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=73
FurubakkenLøten3383http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=386
Furubakken (av Harstad) Romedal1711http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=712
FurubergetFurnes1714http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=725
FuruborgElverum4239http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=242
FurudalLøten355http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=58
FuruhaugElverum4245http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=248
FuruheimElverum4156http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=159
Furuheim (gnr. 25-60)Elverum3225http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=226
Furuheim (gnr. 26-40)Elverum3283http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=284
Furuholt (av Bakken) Romedal1781http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=782
Furuknappen (51-18)Elverum4237http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=240
Furuknappen (53-1)Elverum4235http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=238
Furuknappen (53-37)Elverum4240http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=243
Furuknappen lilleElverum4232http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=235
Furuknappen nedreElverum4235http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=238
Furuknappen søndreElverum4232http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=235
Furuknappen vestreElverum4229http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=232
Furuknappen østreElverum4235http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=238
FuruliLøten3388http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=391
Furuli Elverum1269http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=269
FurulundFurnes1718http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=729
FurulundLøten3266http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=269
FurulundÅmot2414http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=413
Furulund (40-22)Elverum4208http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=211
Furulund (62-50)Elverum5465http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=178
Furulund (gnr. 24-33)Elverum3268http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=269
Furulund (gnr. 26-52)Elverum3282http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=283
Furulunden av BratvoldRomedal3719http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=722
Furulunden nordre av BratvoldRomedal3726http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=729
FurulyElverum471http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=74
FurulyElverum6239http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=238
FurulyLøten2156http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=159
FurulyRomedal3693http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=696
FurumoÅmot2262http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=261
FurumoÅmot2479http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=478
FurunæverFurnes1477http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=488
FurusetElverum3288http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=289
FurusetLøten1180http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=185
FurusetLøten3293http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=296
FurusetÅmot2436http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=435
FurusetÅmot2561http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=560
Furuset Elverum1266http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=266
Furuset Romedal2530http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=533
Furuset nordre Romedal2532http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=535
Furuset søndre Romedal2537http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=540
Furusetstuen (Stuen) Romedal2548http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=551
FurutunElverum352http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=53
FurutunRomedal3394http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=397
FærgenLøten2675http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=678
Galgum Romedal1312http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=313
Galgum nordre Romedal1313http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=314
Galgum søndre Romedal1347http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=348
Galgum vestre Romedal1378http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=379
Galgum østre Romedal1335http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=336
Galgumstykket Romedal1376http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=377
Galgumstykket (Stykket) Romedal1377http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=378
GaløenElverum1 FG370http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=377
GammelgårdFurnes1711http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=722
GammelgårdenElverum5346http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=59
GammelgårdsmyrenFurnes1713http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=724
GammelhusaElverum1 FG692http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=699
GammelløkkenFurnes169http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=80
GammelsrudLøten1286http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=291
GammelstuÅmot2293http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=292
GammelstuenLøten3522http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=525
GaukerudLøten2642http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=645
GaukerudLøten3856http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=859
GaukslettenLøten2506http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=509
GauksletttydningenLøten2508http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=511
Gaustad Romedal1515http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=516
Gaustad nordre Romedal1552http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=553
Gaustad nordre vestre parten Romedal1558http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=559
Gaustad nordre østre partenRomedal1553http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=554
Gaustad søndre Romedal1518http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=519
Gautestad Romedal1565http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=566
GautsæterenFurnes1399http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=410
GimleLøten1281http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=286
GjerdingenFurnes1394http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=405
Gjerdingen - Bratvold nedreRomedal3722http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=725
GjerluFurnes1295http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=306
GjermundstuenRomedal3321http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=324
GjeslienÅmot2473http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=472
GjeslisveaÅmot2461http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=460
GjestgiverietElverum4197http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=200
GjestgiverstuaÅmot2599http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=598
GjestvangRomedal3453http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=456
GjetvoldÅmot2319http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=318
GjetvoldstuÅmot2312http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=311
GjevaldsbråtenLøten2100http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=103
GjærluLøten1431http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=436
Glesåen nedreÅmot2249http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=248
Glesåen øvreÅmot2248http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=247
GlomboÅmot2147http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=146
GlomgårdElverum3255http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=256
GlomstadÅmot2658http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=657
Glomstad (gnr. 1 - 107) Elverum1123http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=123
Glomstad (gnr. 7-9) Elverum1212http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=212
Glomstad nordreÅmot2660http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=659
Glomstad søndre, SøstuÅmot2682http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=681
GlomstadhaugenÅmot2693http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=692
GlomsvollÅmot2561http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=560
GlomvangElverum4143http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=146
GlomvoldÅmot2729http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=728
GlåmsmoÅmot2153http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=152
GobakkenElverum352http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=53
GobakkenElverum1 FG722http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=729
GodalLøten356http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=59
Godhavn (b.nr. 1) Romedal2443http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=446
Godhavn (b.nr. 2) Romedal2449http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=452
Godholen Romedal1144http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=145
Godthåb (av Horne) Romedal154http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=55
GodthåpLøten1581http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=586
Godtkjøp (av Bretten) Romedal1230http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=231
GodåkerFurnes1592http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=603
Gollersrud Romedal1100http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=101
Gollersrud vestre Romedal1122http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=123
Gollersrud østre Romedal1101http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=102
Gonsveen (Godsveen)Furnes1590http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=601
GorostuaÅmot273http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=72
GraffElverum1 FG532http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=539
GranbakkenÅmot2546http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=545
Granbakken (av Galgum nordre)Romedal1333http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=334
GranbergElverum6319http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=318
GranbergLøten3232http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=235
GranbergRomedal3600http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=603
Granberg Elverum1211http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=211
Granberg II Elverum1208http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=208
Granbergs BrynsåsskogRomedal3615http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=618
GrandalLøten363http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=66
GranerudFurnes1265http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=276
GranerudLøten2435http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=438
GranhaugLøten1634http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=639
GranheimElverum3225http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=226
GranheimÅmot292http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=91
GranheimÅmot2526http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=525
GranheimÅmot2763http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=762
Granheim (36-70)Elverum4239http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=242
Granheim (40-44)Elverum4182http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=185
Granheim (av Horne)Romedal162http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=63
GranholmÅmot2460http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=459
GranliElverum6144http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=143
GranliLøten1321http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=326
GranliLøten3279http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=282
GranliÅmot2345http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=344
GranliÅmot2717http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=716
Granli Elverum140http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=40
Granli (71-37)Elverum6318http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=317
Granli av Bryni nordreRomedal3547http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=550
GranliaLøten2175http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=178
GranlienFurnes1158http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=169
GranlienÅmot2535http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=534
GranliengenFurnes133http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=44
GranlundElverum6136http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=135
GranlundLøten1345http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=350
GranlundLøten357http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=60
GranlundÅmot2365http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=364
GranlundRomedal3457http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=460
Granlund (82-2)Elverum6142http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=141
GranlyLøten3367http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=370
GranlyÅmot2546http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=545
GranrudÅmot2645http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=644
GranrustenÅmot2451http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=450
Gransjøen (av Østby) Romedal1481http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=482
GranumÅmot2528http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=527
Granum Romedal2268http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=271
GranåsElverum6249http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=248
GraseggaÅmot2435http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=434
GravLøten1429http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=434
GravLøten3268http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=271
Graven (GudbrandstuenRomedal3291http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=294
GraverbakkenElverum5441http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=154
Gravninga NElverum6140http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=139
Gravninga SElverum6141http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=140
Gravningen mellom Elverum1108http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=108
Gravningen nordre Elverum1142http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=142
Gravningen søndre Elverum1108http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=108
Gravsletten (av Stenberg) Romedal1254http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=255
GrefsheimLøten2491http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=494
GreftenLøten2105http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=108
GresbakLøten2642http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=645
GresbyFurnes159http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=70
Gresby nordreFurnes166http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=77
Grims-KrokstiLøten1572http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=577
GrimsetLøten149http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=54
Grimset (av Gollersrud) Romedal1141http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=142
Grimsetmoen og HavningenLøten170http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=75
GrinakerRomedal3369http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=372
Grindaker (av Horne) Romedal150http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=51
GrindalElverum631http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=30
GrindalLøten196http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=101
GrindalenElverum6250http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=249
GrindalenElverum1 FG360http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=367
GrindalenFurnes1581http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=592
GrindalsundetElverum1 FG365http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=372
GrindbakkenLøten3384http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=387
GrindborgÅmot2718http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=717
GrindenElverum1 FG498http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=505
GrindenLøten3521http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=524
GrinderengLøten1303http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=308
GrinderengstykketLøten3574http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=577
GrindhagenElverum1 FG475http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=482
GrindsetÅmot2670http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=669
Grindstua (av Arneberg søndre)Romedal1193http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=194
GrindstuenLøten3437http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=440
GrindåkerFurnes1511http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=522
GropaRomedal3373http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=376
Gropa (36-26)Elverum4130http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=133
Gropa (48-50)Elverum469http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=72
Gropa (56-23)Elverum4133http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=136
Gropa mellomElverum4132http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=135
GropbakkenElverum4134http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=137
GrottunÅmot2525http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=524
Grue (av Home) Romedal163http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=64
GrundsetElverum1 FG367http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=374
Gryling vestreLøten218http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=21
GryllingLøten27http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=10
Grylling østreLøten27http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=10
GrøholtLøten1295http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=300
Grøholt vestreLøten1299http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=304
Grøholt ødeLøten1288http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=293
Grøholt østreLøten1298http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=303
Grøndal (av Harstad) Romedal1709http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=710
GrøndalenLøten2639http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=642
GrønjestuaÅmot2179http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=178
GrønliElverum4267http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=270
GrønliElverum1 FG525http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=532
GrønliLøten1148http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=153
Grønlien (av Harstad) Romedal1708http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=709
GrønnstadElverum4265http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=268
GrønnvollElverum4265http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=268
GrønstadElverum6321http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=320
GrønstadÅmot2639http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=638
GrønsveenLøten3545http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=548
Grønsveen lilleLøten3550http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=553
Grønsveen nordreLøten3547http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=550
Grønsveen søndreLøten3552http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=555
Grønsveen østreLøten3551http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=554
GrønvoldElverum649http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=48
Grønvold (av Harstad) Romedal1706http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=707
GrønvollRomedal3273http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=276
GrønvollenÅmot2237http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=236
GrøtholmFurnes1620http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=631
GrøtholmhuseneFurnes1623http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=634
Grøtting, VestreElverum1 FG495http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=502
Grøtting, ØstreElverum1 FG505http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=512
GraabergElverum1 FG486http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=493
Gråberg og RosenbergLøten3248http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=251
GraabergetElverum1 FG255http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=258
Gråberget Romedal2465http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=468
Gråberget vestre Romedal2468http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=471
Gråberget østre Romedal2466http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=469
Gråbergshaugen (Skarpnakken)Romedal2471http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=474
Gudbrandstuen - GravenRomedal3291http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=294
Gudsås vestreFurnes1409http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=420
Gudsås østreFurnes1404http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=415
Gudvang Romedal1600http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=601
Guldskjegrud nordreFurnes183http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=94
Guldskjegrud søndreFurnes188http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=99
GundersborgElverum484http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=87
GundersløkkenÅmot2572http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=571
GunnarstuvollenElverum366http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=67
GustavastuaElverum487http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=90
GyrtlerbakkenElverum4170http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=173
Gålås lilleFurnes1520http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=531
Gålås nedreFurnes1540http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=551
Gålås storeFurnes1530http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=541
Gålås øvreFurnes1546http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=557
GårderLøten1391http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=396
GaarderElverum1 FG41http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=44
GaarderbakkenElverum1 FG34http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=37
GåskjølstykketElverum493http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=96
GåskvernFurnes153http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=64
HafslundLøten2606http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=609
HagabakkenLøten1428http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=433
HagajordetLøten2606http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=609
Hagaløkken Romedal1145http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=146
HagaseterLøten1817http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=822
HagastuenLøten1181http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=186
HagastuenLøten2616http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=619
HagastuenLøten3472http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=475
Hagastuen Romedal2155http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=158
HageElverum5490http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=203
HagelundFurnes1115http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=126
HagelundholmenFurnes1119http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=130
HageløkkenLøten3483http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=486
HagenElverum3170http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=171
HagenElverum633http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=32
HagenElverum1 FG315http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=318
HagenElverum1 FG677http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=684
HagenLøten1285http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=290
HagenLøten3471http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=474
HagenLøten3716http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=719
Hagen Romedal1498http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=499
Hagen Romedal2154http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=157
Hagen Romedal2323http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=326
Hagen Romedal2360http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=363
Hagen Romedal2504http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=507
Hagen - HaugedalenÅmot2157http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=156
Hagen (39-52)Elverum4251http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=254
Hagen (48-37)Elverum4147http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=150
Hagen (av Brunstad) Romedal2389http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=392
Hagen (av Stenberg) Romedal1273http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=274
Hagen av Bryni søndreRomedal3469http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=472
Hagen av Finstad nordreRomedal3234http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=237
Hagen av GrøtholmFurnes1629http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=640
Hagen av Gålås lilleFurnes1528http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=539
Hagen av StoksetFurnes1243http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=254
Hagen av VikerFurnes1450http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=461
Hagen skogLøten3722http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=725
Hagen skogLøten3722http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=725
Hagen vestre Elverum1240http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=240
Hagen vestre av Bryni søndreRomedal3469http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=472
Hagen østre Elverum1215http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=215
Hagenteigen (av Hagen) Romedal1514http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=515
Hagestuen Romedal2437http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=440
HaglundLøten3359http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=362
HakaskallenElverum1 FG111http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=114
HalfarheimÅmot2113http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=112
HallandElverum5501http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=214
HalsetFurnes1671http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=682
HalstenshovLøten1681http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=686
HalstenshovlienLøten1696http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=701
HalstenshovstuenLøten1695http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=700
HalstensrudElverum675http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=74
HalstensrudÅmot2755http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=754
Halt-Helina-koia Elverum1295http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=295
HalvmilstykketÅmot2129http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=128
HalvorsetElverum467http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=70
HalvorsetmoenElverum462http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=65
HalvorstuÅmot2307http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=306
HalvpelstuaElverum458http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=61
Hammaråsen Romedal194http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=95
HammerLøten3393http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=396
HammerRomedal2351http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=354
HammerenLøten3561http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=564
HammerenÅmot2102http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=101
HammerenÅmot2273http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=272
Hammerstad Romedal162http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=63
Hammersveen Romedal2360http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=363
HaneknæLøten3812http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=815
Haneknæ og TotbergetLøten3811http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=814
Haneknæ skog med RøkenLøten3822http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=825
HaneknæhagenLøten3826http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=829
Hangenholen mellemFurnes197http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=108
Hangenholen nedreFurnes1106http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=117
Hangenholen nordreFurnes1101http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=112
Hangenholen søndreFurnes193http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=104
Hangenholen, skog avFurnes1100http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=111
Hangenholen, skog avFurnes1101http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=112
HansbergetÅmot2374http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=373
HansetElverum6237http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=236
HansløkkaLøten2348http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=351
HansrudRomedal3328http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=331
HansstadFurnes1694http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=705
HansstuteppaElverum5431http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=144
HanstadLøten2531http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=534
HanstadÅmot2738http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=737
HarabekkElverum6170http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=169
HarabergetRomedal3616http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=619
HaraldstadElverum3280http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=281
Haraldstad Romedal194http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=95
HarebækElverum1 FG247http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=250
HarptjernsbergetÅmot2386http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=385
Harstad Romedal1671http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=672
HartmanslienFurnes1176http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=187
HasselbakkenLøten3386http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=389
HaugElverum3140http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=141
HaugElverum1 FG327http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=330
HaugFurnes1128http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=139
HaugLøten3117http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=120
HaugÅmot2114http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=113
HaugRomedal3613http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=616
Haug (41/119)Åmot2459http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=458
Haug (41/9)Åmot2452http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=451
Haug mellom Elverum1277http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=277
Haug nordreElverum1274http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=274
Haug søndreElverum1291http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=291
Haug søndreFurnes1134http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=145
HaugeLøten3393http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=396
HaugeÅmot2499http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=498
Haugedalen gamle skoleÅmot2483http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=482
HaugedalshøgdaÅmot2480http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=479
HaugenElverum6252http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=251
HaugenLøten1545http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=550
HaugenÅmot2700http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=699
HaugenÅmot2748http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=747
Haugen Elverum196http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=96
Haugen — Pålahaugen — av LjøstadRomedal3324http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=327
Haugen (av Slagsvold) Romedal1754http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=755
Haugen (Brynihaugen) av Bryni mellomRomedal3533http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=536
Haugen av Huse nordreRomedal3178http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=181
HaugerElverum631http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=30
HaugerFurnes1498http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=509
Hauger (av Gaustad)Romedal1549http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=550
Haugerud Romedal164http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=65
HaugesveenÅmot2488http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=487
HaugjordetLøten2640http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=643
HaugliElverum3140http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=141
HaugliElverum468http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=71
HaugliFurnes1304http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=315
HaugliLøten362http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=65
HaugliÅmot2433http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=432
HaugliÅmot2487http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=486
Haugli (av Løken østre) Romedal1629http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=630
HauglundLøten3254http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=257
Haugmyren (av Gaustad søndre)Romedal1546http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=547
Haugseie Elverum1296http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=296
HaugsetLøten169http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=74
HaugsetÅmot2478http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=477
Haugslykkja Elverum1296http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=296
HaugsmoenElverum1296http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=296
HaugsødegaardenElverum1 FG635http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=642
HaugtunElverum5471http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=184
HaugtunLøten3401http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=404
HaugtunRomedal3636http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=639
HaugumElverum5472http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=185
HaugåsÅmot2458http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=457
HaukstadLøten3302http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=305
Haven (av Gollersrud) Romedal1142http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=143
HaverbækkenLøten3849http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=852
HavnehagenLøten1208http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=213
Havnestrekning i NordmarkenFurnes1216http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=227
HavningenLøten3614http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=617
Havningen av Huse (Husestuerønningen) Romedal2502http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=505
HebergetElverum358http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=59
Hedmark Treimpregnering ASRomedal1788http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=789
HeggLøten3370http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=373
HeggedalLøten3892http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=895
HeggelundLøten2554http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=557
HeggenLøten3441http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=444
Heggen nedreLøten3446http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=449
HeggtunÅmot2510http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=509
HeieboÅmot2535http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=534
HeienÅmot2205http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=204
HeienbergÅmot2547http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=546
HeieneÅmot2529http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=528
HeietunÅmot2535http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=534
HeimdalElverum5464http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=177
HeimdalLøten319http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=22
HeimdalRomedal3637http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=640
Heimdal ILøten2317http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=320
Heimdal IILøten2318http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=321
HeimenElverum3292http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=293
HeimenElverum4223http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=226
HeimliElverum468http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=71
HeimlyLøten3403http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=406
HeimtunRomedal1600http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=601
HeimtunÅmot2509http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=508
HeinRomedal252http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=55
Hekne Romedal2504http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=507
Hekne nordre Romedal2508http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=511
Hekne søndre Romedal2517http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=520
Heknerønningen Romedal2523http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=526
HelbekkenElverum3160http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=161
HelgestadElverum5463http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=176
Helgestad Romedal165http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=66
HelgestuenÅmot2474http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=473
HelgeåsenRomedal379http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=82
HellebergetFurnes1331http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=342
Helleberget lilleFurnes1376http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=387
Hellerud lilleFurnes1251http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=262
Hellerud søndreFurnes1252http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=263
Hellerud vestreFurnes1253http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=264
Hellerud østreFurnes1246http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=257
HellestuaÅmot289http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=88
HellumFurnes1293http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=304
HelsetElverum449http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=52
HelsetElverum1 FG61http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=64
HelsetLøten2626http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=629
HelsetRomedal3739http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=742
Helset lilleElverum457http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=60
HelsetjordetElverum460http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=63
HelsetmoenElverum466http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=69
Helsetplassen vestreElverum457http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=60
Helsetplassen østreElverum454http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=57
HelstadElverum462http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=65
HemstadÅmot2713http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=712
HenriksstuaÅmot2646http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=645
Heradsbygd gjestgiveriElverum4197http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=200
Heradsbygd jbstElverum443http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=46
Heradsbygd kapellElverum441http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=44
Heradsbygd meieriElverum445http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=48
Heradsbygd postkontorElverum445http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=48
Heradsbygd samvirkelagElverum444http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=47
HeradsheimenElverum4149http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=152
HeradstunElverum445http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=48
HerbergFurnes1499http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=510
HerdalLøten3531http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=534
Herdal nedreLøten3544http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=547
Hermansrydningen og Labløkken Romedal2425http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=428
HernesElverum6311http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=310
Herredsvang Romedal1546http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=547
HersetRomedal2333http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=336
Herset skog Romedal2346http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=349
Hersetenga Romedal2351http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=354
HerstadElverum1 FG538http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=545
Herstad Romedal2346http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=349
HerstadeieElverum3171http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=172
Hestebergsvea Elverum1264http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=264
HestehagenFurnes1518http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=529
HesteløkkenFurnes153http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=64
HesthagenElverum4152http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=155
Hesthagen Romedal1143http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=144
Hesthagen nordreLøten3807http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=810
HeststvemyraRomedal3451http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=454
HestsveenRomedal3449http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=452
HestvoldLøten194http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=99
HjellumsbakkenFurnes1519http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=530
HjelsengLøten1781http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=786
HjelsengengenLøten1789http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=794
HjelsengsveenLøten1726http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=731
HjemliLøten3574http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=577
Hjemli av Huse nordreRomedal3179http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=182
Hjemli II av Huse nordreRomedal3180http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=183
Hjørnet Romedal1596http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=597
HobergElverum6241http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=240
HoelLøten1317http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=322
HoelLøten2490http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=493
HoffRomedal162http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=63
HofgårdElverum4171http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=174
HofsetElverum3259http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=260
HofsløkkenElverum4170http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=173
HofsløkkenElverum1 FG137http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=140
Hofsløkken nordreElverum4171http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=174
HogsetElverum1 FG118http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=121
Hogset nordreElverum4249http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=252
Hogset søndreElverum4246http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=249
HogstadElverum4251http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=254
Hogstad nordreElverum4252http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=255
Hogstad søndre (84-37)Elverum4254http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=257
Hogstad søndre (84-40)Elverum4258http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=261
HolFurnes1706http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=717
Hol, skog avFurnes1717http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=728
HolakerLøten2152http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=155
HolbrubakkenÅmot2177http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=176
HoleRomedal3693http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=696
HolenFurnes1279http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=290
Holen (av Bakken)Romedal1786http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=787
Holen nordreLøten2143http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=146
Holen nordreLøten2153http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=156
Holen nordre Romedal2213http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=216
Holen søndre Romedal2212http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=215
Holen VestreLøten1767http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=772
Holen østreLøten2657http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=660
HolhjemLøten2326http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=329
HolmboÅmot2205http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=204
HolmenÅmot2478http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=477
Holmen Romedal1706http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=707
Holmen og LangsetholmenLøten2135http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=138
Holmlund og RekstadLøten3301http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=304
HolmvikenÅmot2246http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=245
HolsbakFurnes1181http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=192
HolsetElverum3208http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=209
HolsetÅmot2648http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=647
HolsetÅmot2654http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=653
HolsetstuaÅmot2650http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=649
HolsrudLøten1283http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=288
HolsstuenLøten2150http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=153
HolstadLøten2667http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=670
HoltanLøten3369http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=372
HolterFurnes1127http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=138
Holtet SElverum6229http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=228
HoltmoenElverum646http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=45
HommerstadLøten396http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=99
Hommerstad nedreLøten397http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=100
Hommerstad øvreLøten3106http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=109
Hornbergsenga (72-22)Elverum6299http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=298
Hornbergsenga (72-3)Elverum6297http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=296
Hornbergsenga (72-37)Elverum6295http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=294
HorndalenElverum1 FG691http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=698
HorndalsbakkenElverum1 FG691http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=698
HorndalsrydningenElverum1 FG691http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=698
Horne Romedal115http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=16
Horne skog i Brynsåsen Romedal159http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=60
Horne skog på Kolomoen Romedal159http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=60
Hornekvern Romedal143http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=44
Hornekvern mølle Romedal164http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=65
Hornekvernengen Romedal159http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=60
Hornemoen Romedal160http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=61
HornsetElverum6304http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=303
HoumElverum5472http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=185
Houm mellom (63-1)Elverum5484http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=197
Houm mellom (63-4)Elverum5491http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=204
Houm nordreElverum5473http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=186
Houm søndreElverum5491http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=204
Houm østreElverum5497http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=210
Houm, NordreElverum1 FG192http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=195
Houm, SøndreElverum1 FG202http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=205
Houm, ØstreElverum1 FG205http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=208
Houmsmoen (46-10)Elverum5498http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=211
Houmsmoen (54-8)Elverum5499http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=212
Houmsmoen (63—12)Elverum5501http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=214
HovElverum5326http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=39
HovFurnes1484http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=495
HovLøten2572http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=575
Hov midtreLøten2570http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=573
HovdbroenÅmot263http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=62
HovdeElverum626http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=25
HovdeFurnes1120http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=131
HovdeRomedal3476http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=479
Hovde lilleFurnes1124http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=135
HovdedalenFurnes1198http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=209
HovdenesetÅmot260http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=59
HovinElverum1 FG570http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=577
HovinLøten1657http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=662
Hovin vestreFurnes1327http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=338
Hovin østreFurnes1320http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=331
HovinhagenLøten1671http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=676
HovinslokkenLøten1710http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=715
HovinsveenLøten1707http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=712
Hovland Romedal199http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=100
Hovs ødegardLøten2586http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=589
HovsjordetFurnes1484http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=495
HovslundLøten2566http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=569
HugholenLøten2509http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=512
HummeldalenElverum1 FG31http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=34
HummeldalsbakkenElverum1 FG33http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=36
Husa (Hagen)Elverum1 FG318http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=321
Husa vestreElverum1254http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=254
Husa østre Elverum1259http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=259
HusbyRomedal3178http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=181
HuseLøten1229http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=234
HuseLøten3395http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=398
HuseRomedal3154http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=157
Huse Romedal2301http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=304
Huse nedre av Huse nordreRomedal3178http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=181
Huse nordre eller vestreRomedal3166http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=169
Huse søndre eller østreRomedal3173http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=176
Huse vestre Romedal2481http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=484
Huse østreRomedal2491http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=494
HusebyLøten3251http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=254
Huseby Elverum1269http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=269
Huseby søndreLøten3266http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=269
Husehagen Romedal2503http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=506
HusengenLøten3811http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=814
Husengen Romedal2315http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=318
Husengen (Engen) Romedal2498http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=501
HusestuenRomedal3180http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=183
Husestuen søndre - RaudstuenRomedal3183http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=186
Husesturønningen Romedal2420http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=423
Husesturønningen (Havningen av Huse)Romedal2502http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=505
Husesturønningen (Tingstadrønningen) Romedal2420http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=423
HustadRomedal3179http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=182
HusumFurnes1628http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=639
HusumLøten2389http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=392
HusumLøten3805http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=808
Husum vestre med JonsholenLøten2390http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=393
Husum østre med Tømte-HusumLøten2392http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=395
Hval nordre av Romedal prestegardRomedal371http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=74
Hval nordre II av Romedal prestegardRomedal371http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=74
HvarstadElverum5407http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=120
HvarstadElverum1 FG181http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=184
Hvarstad lilleElverum5410http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=123
Hvarstad nordreElverum5414http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=127
Hvarstad søndreElverum5418http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=131
HvitholenLøten2314http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=317
Høgby (av Galgum søndre)Romedal1378http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=379
HøgliRomedal3652http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=655
HøgsetÅmot2101http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=100
HøgsveenFurnes1586http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=597
HøgsveenLøten3785http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=788
Høgsveen av Gålås lilleFurnes1527http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=538
Høgsveen IllLøten3810http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=813
Høgsveen og StensveenLøten3791http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=794
Høgsveen øvre av Gålås lilleFurnes1529http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=540
HøgvangRomedal3693http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=696
HøgvoldFurnes1456http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=467
HøgvoldLøten3857http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=860
HøibyFurnes1611http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=622
Høiby Romedal1548http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=549
HøieLøten1346http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=351
HøieÅmot258http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=57
HøieÅmot2302http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=301
HøinesÅmot258http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=57
HøingstadLøten1116http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=121
HøistadÅmot2482http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=481
HølingstadLøten3135http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=138
HølstadFurnes1597http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=608
HørnetRomedal3399http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=402
Hørsand Romedal217http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=20
Hørsandlien Romedal251http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=54
Høsbjør vestreFurnes1210http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=221
Høsbjør østreFurnes1202http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=213
Høversdalen nordreElverum5466http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=179
Høversdalen søndreElverum5468http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=181
HøybakkenElverum4172http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=175
HøybyElverum4214http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=217
HøybyLøten3607http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=610
Høyby (gnr. 25-34)Elverum3226http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=227
Høyby nordreElverum3227http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=228
HøygårdRomedal3459http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=462
HøymyraÅmot275http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=74
HøysetElverum4215http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=218
HøystadElverum4216http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=219
HøystadÅmot2287http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=286
HøyvoldRomedal3265http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=268
Høyvold søndreRomedal3272http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=275
HåkenstadLøten2259http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=262
Håkenstad Romedal1637http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=638
HåkenstuLøten2572http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=575
HårsetElverum6233http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=232
Håvin-ØdegårdenFurnes1761http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=772
IgulstadLøten1624http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=629
IgulstadsveenLøten1630http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=635
Igulstadsveen søndreLøten1632http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=637
IhlenElverum3261http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=262
IhrstadLøten1655http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=660
IlsboÅmot2525http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=524
IlsengLøten3449http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=452
Ilseng (av Sande) Romedal190http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=91
IlsetÅmot2562http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=561
IlsåsFurnes134http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=45
Ilsås NordreÅmot2515http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=514
Ilsås SøndreÅmot2539http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=538
IlsåsrønningenÅmot2546http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=545
IlsåsslettenÅmot2536http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=535
IlåsstuaÅmot2537http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=536
Imset ødegårdLøten1500http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=505
ImsetbakkenLøten1501http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=506
ImsethagenLøten1506http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=511
ImsetsveenLøten1503http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=508
IndbyLøten2313http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=316
Indgjerdinga eller BækkevoldLøten3498http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=501
IndgjerdingenFurnes1326http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=337
IndsetElverum323http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=24
IndsetElverum1 FG423http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=430
IndseteieElverum338http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=39
IndsetmoenElverum3243http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=244
IndsetplassenElverum334http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=35
IndsetsætraElverum327http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=28
IndsetvikaElverum335http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=36
IndsetøyaElverum330http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=31
IngelsrudLøten1203http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=208
IngerstuÅmot2304http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=303
IngridlykjaÅmot2256http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=255
Irstad Romedal2178http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=181
Irstad nordre Romedal2213http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=216
Irstadstuen Romedal2214http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=217
IsakstuaElverum4111http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=114
Ivjubakken Elverum1295http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=295
JansrudElverum3148http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=149
JansstuaÅmot2701http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=700
JensbakkenFurnes1517http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=528
JensstuaElverum372http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=73
JensvoldElverum6243http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=242
Jensvold (av Horne) Romedal156http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=57
JesliLøten1347http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=352
Jesnes nedreFurnes1431http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=442
Jesnes søndreFurnes1436http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=447
Jesnes øvreFurnes1425http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=436
JessheimLøten1347http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=352
Jevanol lille nordreFurnes1362http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=373
Jevanol nordre Furnes1366http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=377
Jevanol vestre Furnes1371http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=382
Jevanol østre Furnes1355http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=366
JevanolbakkenFurnes1361http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=372
JevnakerElverum638http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=37
JevnakerLøten1148http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=153
Jevnaker (av Løken østre) Romedal1628http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=629
Jevne Romedal267http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=70
JohannesstuenElverum1 FG412http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=419
JohanstadLøten3846http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=849
Johanstad Elverum1240http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=240
JohnsrudElverum6250http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=249
Johnsrud (av Løken vestre) Romedal1670http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=671
Jonsbakken Elverum1236http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=236
Jonsbakken av Fjæstad østreRomedal3456http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=459
Jonsdal Furnes1191http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=202
JonsstuenLøten3600http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=603
JonsstuenÅmot2322http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=321
JonstuaElverum6193http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=192
Jonsvold (av Horne) Romedal158http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=59
JordbroenLøten3877http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=880
JordetElverum1 FG679http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=686
JordetLøten267http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=70
Jordet Elverum1104http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=104
Jordstykke av Gàlâs lilleFurnes1529http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=540
Jordstykke av Gålås storeFurnes1540http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=551
Jostua Elverum160http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=60
JuliahemmetElverum1124http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=124
Juliefoss Furnes129http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=40
JulusbakkenÅmot2739http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=738
Jutsætra Romedal2323http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=326
Jømna Brug A/SElverum6201http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=200
JømneElverum6247http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=246
JønsbergLøten2542http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=545
Jønsberg Romedal1193http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=194
JønsrudLøten2297http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=300
Jønsrud nordreLøten2257http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=260
Jønsrud vestre (Nybak)Løten2309http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=312
JønsrudbakkenLøten2307http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=310
Jønsrudbakken østreLøten2308http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=311
JørgenstuaÅmot2179http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=178
JørundstuaÅmot2679http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=678
KalbekkElverum6165http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=164
Kalfaret Romedal299http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=102
KalsveenLøten1477http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=482
Kalsveen av AustadRomedal3260http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=263
Kalsveen søndre av AustadRomedal3264http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=267
Kalsveen vestreLøten1483http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=488
KalvadetElverum5434http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=147
KalveløkkenLøten3769http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=772
KalvkveaElverum1250http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=250
KapteinstuvenElverum5388http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=101
KarenslystElverum459http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=62
KarenslystElverum1 FG119http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=122
KaristuaÅmot2260http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=259
KarlsmindeLøten2704http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=707
Karlsonenga Elverum1108http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=108
KarlstadLøten3770http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=773
Karlstad Furnes1154http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=165
Karlstad (nedre)Elverum1120http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=120
Karlstad vestreElverum1123http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=123
Karlstad øvre Elverum1122http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=122
Karlstadbrenna Elverum1116http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=116
Karlstadengen Furnes1155http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=166
KarlsudLøten290http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=93
Karløkken av StoksetFurnes1241http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=252
Karløkken Kylstad lilleFurnes1574http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=585
KarstenstuenRomedal3103http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=106
KarterudLøten2114http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=117
KarterudslåttenLøten2121http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=124
KarterudstuenLøten2121http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=124
KarudLøten1325http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=330
Karud nordreLøten1337http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=342
Karud søndreLøten1331http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=336
Kastenstuen - OlstadRomedal3533http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=536
KatrinestuaElverum461http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=64
Katrinestua (Vålsstua)Åmot2730http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=729
KattholtetElverum4217http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=220
KavlediketLøten2197http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=200
Kiels-RustadLøten3162http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=165
KildalÅmot2485http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=484
KildeElverum5404http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=117
KildeElverum1 FG190http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=193
KildeÅmot2130http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=129
KildeRomedal3457http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=460
Kilde (av Arneberg østre) Romedal1176http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=177
Kilde østreLøten1280http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=285
KildebakkenÅmot2156http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=155
KildevangLøten1348http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=353
KileneElverum6304http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=303
KirkebergElverum1 FG299http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=302
Kirkeby Furnes1593http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=604
Kirkeby (av Gaustad søndre)Romedal1547http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=548
KirkedalenRomedal367http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=70
KirkeengenRomedal366http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=69
KirkemoElverum5465http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=178
KirkenærElverum1 FG59http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=62
KirkenærLøten1282http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=287
KirkenærÅmot2312http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=311
Kirkenær (av Gaustad søndre) Romedal1599http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=600
Kirkestuen søndreÅmot2311http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=310
KjelbergElverum3228http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=229
KjelboLøten1321http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=326
KjeldalLøten3768http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=771
Kjeldal nedreLøten3770http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=773
Kjeldsrud Furnes1278http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=289
KjeldstadLøten2452http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=455
Kjeldørret Furnes1155http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=166
KjeljebakkenElverum3168http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=169
KjeljebakkenElverum6165http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=164
KjellsløkkenÅmot2557http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=556
KjelsbergLøten1442http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=447
KjelsrudLøten1441http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=446
KjelstadElverum1206http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=206
KjemliLøten2389http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=392
Kjenli Furnes1375http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=386
Kjenlirydningen Furnes1375http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=386
KjerkjebergElverum1201http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=201
KjernetElverum3273http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=274
KjernetElverum1 FG465http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=472
KjernliLøten3743http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=746
Kjernli Elverum1107http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=107
Kjernmyra (av Sande) Romedal199http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=100
KjernsbakenElverum630http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=29
KjernsholenLøten3767http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=770
Kjernsholen øvreLøten3654http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=657
Kjernsholen øvreLøten3785http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=788
KjernsholsløkkenLøten3799http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=802
KjernsmoenElverum6241http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=240
Kjernstykket (av Sande) Romedal193http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=94
Kjerringholen Romedal2348http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=351
Kjeverud Romedal2256http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=259
KjosåsElverum6254http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=253
KjæmliElverum6235http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=234
Kjæmsveen av AustadRomedal3270http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=273
Kjærnli av LjøstaddammenRomedal3304http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=307
KjærnsmoElverum6239http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=238
Kjærnsveen av Bryni mellomRomedal3530http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=533
KjølstadLøten2380http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=383
KjølstadÅmot2206http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=205
KjøsLøten2272http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=275
KjøstadLøten37http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=10
KjøsødegårdLøten2281http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=284
Klebergteigen og GropteigenRomedal3372http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=375
KletteLøten227http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=30
KlettsveenLøten233http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=36
KlevbakkenLøten3376http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=379
KlevfosLøten3386http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=389
KlingerholenRomedal3654http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=657
KlippenElverum4215http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=218
Klok-Per-Enga Elverum149http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=49
KlokkergardenLøten1255http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=260
KlypenRomedal3478http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=481
KlypstuenRomedal3397http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=400
KlæpaLøten334http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=37
Klæpa BrukLøten357http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=60
Knapholen nedre av VoldRomedal3597http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=600
Knapholen øvre av VoldRomedal3593http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=596
Knappen nordreElverum4121http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=124
Knappen søndreElverum4122http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=125
KnappfossElverum4126http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=129
Knappfoss mølleElverum4126http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=129
KnapplykkjaElverum4126http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=129
KnaterudRomedal3374http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=377
KnausenÅmot2451http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=450
KneppenÅmot2200http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=199
KnippenElverum1 FG492http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=499
KnudsmoeElverum461http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=64
KnutsÅmot2273http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=272
KnutsdalenLøten3493http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=496
KnutsdalsengenLøten3496http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=499
Knutstu (Knutsmoen)Åmot2265http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=264
KoiaElverum1144http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=144
Koielykkja Elverum134http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=34
KojebakkenLøten2319http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=322
KojeløkkenElverum1 FG259http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=262
Kolbu og Bækken skogLøten3583http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=586
KolbuenLøten3568http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=571
Kolbuen skogLøten3570http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=573
Kolbuen vestreLøten3571http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=574
KollerudElverum6118http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=117
Kolomoen — SkytterenmoenRomedal3111http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=114
Kolomoen (av Arneberg nordre)Romedal1163http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=164
Kolomoen skog (av Pålsberg)Romedal1497http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=498
Kolomoen skogteig (av Østby)Romedal1481http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=482
Kolomoteig (av Gollersrud) Romedal1140http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=141
KolsetLøten3512http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=515
KolstadElverum1 FG255http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=258
KolstadÅmot2755http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=754
KonglebakkenElverum360http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=61
KongletorpLøten2324http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=327
Kongletorp nordreLøten2326http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=329
Kongletorp søndreLøten2324http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=327
KongshaugLøten2638http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=641
KonthagenElverum4147http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=150
KontraskjæretElverum6238http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=237
KorildstadLøten2610http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=613
KornlykkjaÅmot2201http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=200
KorsbakkenElverum1 FG475http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=482
KorsbakkenLøten1698http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=703
KorsbakkenÅmot2729http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=728
KorsbakkenRomedal3670http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=673
Korsbakken (av Østby) Romedal1482http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=483
Korsbakken nordreRomedal3675http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=678
Korsbakken sondreRomedal3674http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=677
KorsbruketElverum6189http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=188
KorsgårdRomedal3455http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=458
KorslundElverum4265http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=268
KorslundLøten3873http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=876
Korslund Romedal2527http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=530
Korslund (av Bakken) Romedal1784http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=785
KorsmoElverum4268http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=271
KorsmoLøten1230http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=235
KorsveienElverum4148http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=151
KorsveienElverum1 FG479http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=486
Korsvold (av Østby) Romedal1483http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=484
KortstøaÅmot2620http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=619
KoseboÅmot2154http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=153
Koseli Elverum1269http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=269
Kraftstasjonen Elverum1265http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=265
KringsjåLøten3294http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=297
KringsjåRomedal3692http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=695
KristenstuaElverum472http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=75
KrokenLøten3765http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=768
Kroken Elverum144http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=44
Kroken Furnes1140http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=151
Kroksløkken (Kårefjæstad)Romedal2159http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=162
Krokstad nedreFurnes1658http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=669
Krokstad øvre Furnes1654http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=665
Krokstadengen Furnes1658http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=669
KrokstiLøten1553http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=558
Kroksti nedreLøten1554http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=559
Kroksti ødeLøten1635http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=640
Krullustuen (Bækkevold) Romedal2573http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=576
Krysby (av Harstad) Romedal1713http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=714
KråkbergetElverum358http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=59
KråkbergsætraElverum3274http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=275
Kulbotten (av Stenberg nordre)Romedal1255http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=256
Kullbunn (Kolbotn)Romedal3572http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=575
KullteppaElverum5430http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=143
KulpenRomedal370http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=73
KulusveenÅmot2576http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=575
KurudLøten3273http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=276
KvasstadElverum5407http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=120
Kvasstad lilleElverum5410http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=123
Kvasstad nordreElverum5414http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=127
Kvasstad søndreElverum5418http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=131
KvemstuaElverum3159http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=160
KvernElverum4223http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=226
KvernbakkenElverum3145http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=146
KvernbakkenElverum6305http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=304
KvernbakkenÅmot2560http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=559
KvernbakkøyaElverum3146http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=147
KvernbekkenElverum3122http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=123
KvernbekkenElverum5442http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=155
KvernbekksandenElverum322http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=23
KvernboÅmot2476http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=475
KvernengenLøten247http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=50
Kvernengen Furnes125http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=36
KvernfallbakkenÅmot2440http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=439
KvernhaugElverum6238http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=237
KvernhaugElverum6308http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=307
KvernhusløkkenLøten281http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=84
KvernhusslåtteneElverum4121http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=124
KvernliElverum4223http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=226
KvernløkkaElverum683http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=82
KvernmoenElverum6173http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=172
KvernmoenElverum1 FG221http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=224
Kvernmoen V. (71-18)Elverum6179http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=178
Kvernmoen V. (71-19)Elverum6183http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=182
Kvernmoen V. (71-20)Elverum6185http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=184
Kvernmoen ØElverum6174http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=173
KvernmyraElverum4224http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=227
KvernstuaElverum4197http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=200
KvernstuenFurnes1499http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=510
Kvile Elverum1106http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=106
KvinkholenLøten1699http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=704
Kvinkholen vestreLøten1701http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=706
Kvinkholen østreLøten1700http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=705
KvithammerenElverum4115http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=118
Kværndalens BrugElverum6194http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=193
Kværndals Brug A/SElverum6198http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=197
KvæstadLøten1634http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=639
Kvæstad mellomLøten1645http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=650
Kvæstad ødeLøten1646http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=651
Kylstad lille nedre Furnes1563http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=574
Kylstad lille øvre med søndreFurnes1566http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=577
Kylstad store vestre Furnes1582http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=593
Kylstad store østre Furnes1576http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=587
Kynberget, LilleElverum1 FG683http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=690
Kynberget, StoreElverum1 FG675http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=682
Kårefjæstad søndre Romedal2157http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=160
Kårtorp nedre Furnes1666http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=677
Kårtorp nordreFurnes1667http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=678
Kårtorp søndre Furnes1660http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=671
KåsElverum373http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=74
KåsaÅmot2104http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=103
KåslimoenÅmot2113http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=112
KåsmoenÅmot2112http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=111
KåssveenÅmot2110http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=109
Labben Romedal2480http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=483
Labløkken (og Hermansrønningen)Romedal2425http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=428
Ladejordet Furnes171http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=82
Lageråen (av Sande)Romedal190http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=91
Laggerstuen Romedal2176http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=179
LalundRomedal3393http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=396
LandsyrketÅmot2112http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=111
LangbergElverum149http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=49
LangbergRomedal3455http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=458
Langberg nordre Elverum150http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=50
LangelandLøten3392http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=395
LangembretengaElverum5371http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=84
LangengaElverum3133http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=134
Langenga Elverum1203http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=203
LangengbergetElverum3135http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=136
LangengenElverum422http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=25
LangengenElverum1 FG459http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=466
LangengenLøten279http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=82
LangerudÅmot2675http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=674
LangløkkenRomedal3430http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=433
LangsetLøten2123http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=126
LangsetRomedal3451http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=454
Langset vestreLøten2125http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=128
Langset østreLøten2136http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=139
Langsveen Furnes1183http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=194
Langtbort Furnes1195http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=206
LangveggLøten2537http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=540
LarslykkjaElverum4118http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=121
LarsstuaElverum463http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=66
LarsstuaÅmot288http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=87
Larsstuen — SolliRomedal3484http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=487
Larssveen (av Horne) Romedal166http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=67
LedengenElverum1 FG175http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=178
LeiretElverum1 FG21http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=24
Leiret NordreElverum1 FG486http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=493
LekvollhagenRomedal375http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=78
Lemberget nordreÅmot2277http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=276
Lemberget søndreÅmot2275http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=274
LensmandsmoenElverum1 FG119http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=122
LensmannsmoenElverum5393http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=106
LerssveenRomedal3749http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=752
LerudRomedal3101http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=104
LerudeieRomedal3110http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=113
LetjerndalenElverum3104http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=105
LiLøten1130http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=135
LiLøten2179http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=182
Li Elverum1263http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=263
Li Furnes1483http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=494
LiaÅmot2588http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=587
LibakLøten2353http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=356
LibergRomedal3296http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=299
LidarendeElverum3223http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=224
LienElverum1 FG663http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=670
LienLøten2355http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=358
Lien Furnes1179http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=190
Lien Furnes1393http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=404
Lien nordreRomedal3728http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=731
Lien søndreRomedal3723http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=726
LiengÅmot2527http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=526
Lier Furnes1217http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=228
LihagenLøten2357http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=360
LiheimElverum465http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=68
LilandLøten3400http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=403
LilldokkenLøten2646http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=649
Lille Berge Elverum1205http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=205
Lille FinstadElverum1 FG601http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=608
Lille FjæstadRomedal3430http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=433
Lille RogstadElverum1 FG628http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=635
Lille SundarneløkkenÅmot2454http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=453
Lille-EngenElverum1 FG555http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=562
Lille-GraffElverum1 FG534http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=541
Lille-GrindalenElverum1 FG360http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=367
Lille-HvarstadElverum1 FG113http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=116
Lille-Ile Furnes1383http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=394
Lille-NødaasenElverum1 FG239http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=242
Lille-RustadElverum1 FG408http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=415
Lille-SkjulstadElverum1 FG643http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=650
Lille-AarnesElverum1 FG246http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=249
LilleakerLøten1155http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=160
LillebakkenElverum5297http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=10
LillebakkenElverum1 FG488http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=495
LillebakkstuaElverum5297http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=10
LillebekkÅmot2513http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=512
LillebergElverum5439http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=152
LillebergFurnes1347http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=358
Lilleberg skogstykke Romedal1292http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=293
Lillebjørke (Villumstad) Romedal2477http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=480
LilleboÅmot2365http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=364
LilleboÅmot2415http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=414
LilleboÅmot2510http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=509
LilleboÅmot2719http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=718
LillebuElverum6236http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=235
LilleengaElverum3146http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=147
LilleengaElverum477http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=80
LilleengenLøten1788http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=793
LilleengenLøten218http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=21
LilleengenLøten3603http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=606
Lilleengen nordre (nedre)Åmot2716http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=715
Lilleengen søndre (øvre)Åmot2714http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=713
LillegårdLøten3687http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=690
LillehagenElverum3204http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=205
LillehagenLøten1500http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=505
Lillehagen Elverum1235http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=235
Lillehagen Romedal1288http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=289
Lillehagen Romedal2169http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=172
Lillehagen skog Romedal1293http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=294
LillehaugElverum1297http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=297
LillehaugElverum480http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=83
LillehaugFurnes1133http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=144
LillehaugÅmot2703http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=702
LillehofElverum1 FG120http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=123
LilleholtLøten3270http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=273
LilleholtetElverum626http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=25
LillehovElverum5326http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=39
LillehovLøten2585http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=588
Lillehov Furnes1484http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=495
Lillejordet Romedal2550http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=553
LilleløkkenLøten2175http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=178
LilleløkkenÅmot2617http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=616
Lilleløkken søndreÅmot2619http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=618
LillemoElverum372http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=73
Lillemo Elverum1239http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=239
LillemoenElverum4169http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=172
Lillemoen (45-10)Elverum5398http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=111
Lillemoen skoleElverum434http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=37
LillenesetÅmot244http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=43
Lilleneset (26/6)Åmot249http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=48
LillengRomedal3306http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=309
LillesetÅmot2699http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=698
LilleslettenÅmot279http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=78
Lillesveen Furnes1335http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=346
Lillevold Furnes1416http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=427
Lillevold — Vold lilleRomedal3639http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=642
Lillevold skogRomedal3651http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=654
LillevoldsteigenRomedal3650http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=653
LillevollElverum3290http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=291
Lillevoll (34-55Elverum460http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=63
Lillevoll (48-102)Elverum4167http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=170
LilleøksetElverum367http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=68
LimenholtetLøten2319http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=322
LimenholtfeltetLøten2259http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=262
Lindalen Elverum1107http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=107
Lindberg Elverum1139http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=139
Lindberget, VestreElverum1 FG670http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=677
Lindberget, ØstreElverum1 FG673http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=680
LinderudLøten3234http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=237
LindheimElverum6254http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=253
Lindheim Elverum1107http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=107
LindholtLøten2320http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=323
LindløkkenLøten2382http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=385
LindmoenElverum641http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=40
LindstadLøten3280http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=283
LindstadLøten3806http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=809
LindstadÅmot2321http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=320
Lindstad (av Bakken) Romedal1782http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=783
Lindstad (av Bakken) Romedal1783http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=784
Lindstad nedreÅmot2262http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=261
Lindsveen Furnes1143http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=154
LineboElverum6251http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=250
Linholt Romedal2527http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=530
LinnerLøten2436http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=439
LinnmoenElverum3172http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=173
LinsveenLøten286http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=89
Linsveen øvreLøten287http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=90
LinsvemyrenLøten289http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=92
LivenLøten2466http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=469
Liven nordreLøten2466http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=469
Liven søndre IILøten2474http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=477
Liven østreLøten2473http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=476
LivenbakkenLøten2484http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=487
LivenengenLøten2481http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=484
LivenhagenLøten2461http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=464
LivenløkkenLøten2482http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=485
LivenstuenLøten2482http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=485
LivensveenLøten2463http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=466
LjømoElverum6255http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=254
LjømoElverum1 FG215http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=218
Ljømo MElverum6269http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=268
Ljømo NElverum6259http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=258
Ljømo SElverum6282http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=281
Ljømo, plasserElverum6293http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=292
LjømoplassenElverum6294http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=293
LjøstadRomedal3278http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=281
Ljøstad mellomRomedal3314http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=317
Ljøstad vestreRomedal3283http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=286
Ljøstad ødeRomedal3319http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=322
Ljøstad østreRomedal3307http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=310
Ljøstaddammen — DammenRomedal3299http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=302
lmsetLøten1491http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=496
lngelstadLøten1209http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=214
lngstadLøten2640http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=643
Loastua Elverum1132http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=132
LomoLøten3710http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=713
Losset nordreÅmot2212http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=211
LundElverum3207http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=208
LundElverum5436http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=149
LundElverum6243http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=242
LundElverum1 FG34http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=37
LundLøten3269http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=272
Lund nordre Furnes1606http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=617
Lund nordre Romedal1293http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=294
Lund søndre Furnes1734http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=745
Lund søndre Romedal1312http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=313
Lund vestreLøten1443http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=448
Lund østreLøten1225http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=230
Lund østre Romedal1312http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=313
LundbergElverum4180http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=183
LundbergElverum6252http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=251
LundbyElverum6244http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=243
LundbyLøten3371http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=374
Lundby Furnes1268http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=279
Lundby med Lundby vestreLøten3794http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=797
LundeElverum6242http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=241
LundeLøten1210http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=215
LundgårdLøten2368http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=371
LundgårdLøten2368http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=371
LundgaardElverum1 FG486http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=493
Lundheim (36-74Elverum486http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=89
Lundheim (39-32)Elverum4181http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=184
Lundheim (56-48)Elverum5376http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=89
LundstuenLøten1455http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=460
LundstuteppaElverum5433http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=146
LundteppaElverum6133http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=132
LundvoldLøten3371http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=374
Lunna Furnes1172http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=183
Lussberget (52-6)Elverum4275http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=278
Lussberget vestreElverum4278http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=281
Lussberget østreElverum4280http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=283
LybækLøten3292http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=295
LykkjaElverum3218http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=219
LykkjaElverum5449http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=162
Lykkja (gnr. 1-32)Elverum1147http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=147
Lykkja (gnr. 3-7)Elverum1132http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=132
Lykkja, husmannsplassElverum1262http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=262
LyksetÅmot2101http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=100
Lykset Furnes1507http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=518
LyngstadÅmot2478http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=477
LyngåsÅmot2545http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=544
LysakerLøten1581http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=586
LysgårdRomedal3729http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=732
Lærergarden Elverum1118http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=118
LøfstedstuaElverum480http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=83
Løiten frørenseriLøten130http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=35
LøkenElverum5339http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=52
LøkenLøten3281http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=284
Løken AndersstuaElverum5348http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=61
Løken GunnarstuaElverum5349http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=62
Løken HansstuaElverum5362http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=75
Løken KristenstuaElverum5351http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=64
Løken LarsstuaElverum5380http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=93
Løken lilleLøten3296http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=299
Løken LundstuaElverum5366http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=79
Løken MikkelstuaElverum5377http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=90
Løken NedreElverum1 FG136http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=139
Løken nordreElverum5342http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=55
Løken OtterstuaElverum5348http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=61
Løken PerstuaElverum5341http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=54
Løken skoleLøten3293http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=296
Løken storeElverum5339http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=52
Løken storeLøten3281http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=284
Løken SvenstuaElverum5371http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=84
Løken søndreElverum5348http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=61
Løken SøndreElverum1 FG149http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=152
Løken vestre Romedal1638http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=639
Løken ØstgårdenElverum5369http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=82
Løken østre Romedal1601http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=602
Løken øvreElverum5361http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=74
Løken ØvreElverum1 FG156http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=159
Løken, AndersstuenElverum1 FG149http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=152
Løken, HansstuenElverum1 FG162http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=165
Løken, KristenstuenElverum1 FG138http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=141
Løken, LarsstuenElverum1 FG161http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=164
Løken, LundstuenElverum1 FG164http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=167
Løken, MikkelstuenElverum1 FG157http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=160
Løken, PerstuenElverum1 FG147http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=150
Løken, SvendstuenElverum1 FG160http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=163
Løken, ØstgaardenElverum1 FG166http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=169
Løkenhagen vestreRomedal1636http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=637
Løkenhagen østre Romedal1626http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=627
Løkenkvern Romedal1658http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=659
LøkkaElverum6137http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=136
LøkkebakkenÅmot2201http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=200
Løkken (41-1Elverum449http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=52
Løkken (58-3)Elverum5452http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=165
Løkken (av Berg) Romedal1727http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=728
Løkken (av Harstad) Romedal1705http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=706
Løklien nedreÅmot2349http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=348
Løklien ovreÅmot2347http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=346
Løkra Romedal2574http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=577
LøktingElverum3268http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=269
Lømo øvreElverum4168http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=171
LømohaugElverum489http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=92
LønnbergsveaElverum335http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=36
LøssetÅmot2207http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=206
Løsset nordreÅmot2230http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=229
Løsset søndre (det gamle)Åmot2215http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=214
Løsset søndre (det nye)Åmot2227http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=226
LøsseteieÅmot2252http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=251
Løssetlien nordreÅmot2240http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=239
Løssetlien søndreÅmot2238http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=237
Løten skogbygdLøten3583http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=586
LøtenbyenLøten2724http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=727
LøvbakLøten2163http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=166
Løvbakken Romedal2552http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=555
LøvbergetElverum1 FG488http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=495
Løvdal Furnes1530http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=541
Løvengen Romedal1637http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=638
LøvhaugenLøten2551http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=554
LøvhaugengenLøten2553http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=556
LøvhaugstykkeElverum493http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=96
Løvjordet Furnes1761http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=772
LøvliÅmot2544http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=543
LøvlieieRomedal3623http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=626
LøvlienFurnes1761http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=772
LøvlienLøten2167http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=170
LøvlienLøten2170http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=173
LøvlienRomedal3618http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=621
Løvlien nordreLøten2167http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=170
Løvlien østreLøten2173http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=176
LøvstadLøten3414http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=417
Løvstad (62-78)Elverum5465http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=178
Løvstad (85—6)Elverum4272http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=275
LøvsætervoldenFurnes1272http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=283
LøvåsÅmot2545http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=544
LøvåssveaElverum377http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=78
MadsbergetElverum1 FG492http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=499
Malerløkken Romedal2154http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=157
Malmholtet 103Elverum3103http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=104
MaridalRomedal3153http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=156
Mariendal Furnes134http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=45
Maristu (Maris)Åmot2289http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=288
MarkenLøten2350http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=353
Marken (av Løken østre)Romedal1633http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=634
MartinstadElverum6244http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=243
MaskinistboligenÅmot2441http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=440
MaskinmesterboligenÅmot2441http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=440
MastveltaElverum6330http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=329
MathisrudLøten294http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=97
Mathisrud (Årsrudsveen)Løten296http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=99
Maurdalen (Søberg skog på Kolomoen) Romedal1292http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=293
MaurdalsteigenRomedal3233http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=236
Mauset lille Furnes1147http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=158
Mauset mellem Furnes1150http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=161
Mauset nordre Furnes1148http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=159
Mauset søndre Furnes1144http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=155
Med-RustadElverum1 FG418http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=425
Melby Romedal2214http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=217
Melby og Melby østreLøten1206http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=211
Melbybakken Romedal2253http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=256
Melbyholen Romedal2258http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=261
MeldisetÅmot2327http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=326
MelhagenÅmot2184http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=183
MeljordetElverum1 FG601http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=608
MellemLøten3270http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=273
Mellem Skjulstad,Elverum1 FG636http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=643
Mellem-HaugElverum1 FG331http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=334
Mellem-RustadElverum1 FG414http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=421
MellembergFurnes1348http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=359
Mellembryn Romedal299http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=102
Mellembrynsberget (Smedberget)Romedal2117http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=120
Mellemmarken Furnes1107http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=118
MellomRomedal3364http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=367
MellombruketElverum6190http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=189
MellomjordetElverum3247http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=248
MellomstuaElverum3249http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=250
MellumElverum643http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=42
MellumElverum1 FG639http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=646
MellumLøten226http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=29
MellumÅmot2667http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=666
MelmoElverum635http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=34
MelvoldLøten1571http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=576
MelvoldÅmot2466http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=465
Melvold Romedal2259http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=262
MelvollElverum6147http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=146
MelåsbergetElverum6111http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=110
MelaasbergetElverum1 FG101http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=104
Melåsberget skoleElverum691http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=90
Melåsberget, andreElverum6113http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=112
MelåsbruaElverum6120http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=119
MeningaÅmot2678http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=677
MeningenRomedal3325http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=328
Midthaug Elverum1299http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=299
MidtliElverum3290http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=291
MidtliLøten3771http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=774
MidtliLøten3805http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=808
MidtlundLøten334http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=37
MidtlundRomedal3268http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=271
MidtskogbakkenElverum1 FG363http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=370
MidtskogsveenElverum1 FG363http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=370
MidttunLøten1816http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=821
MidtunÅmot2478http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=477
Mikkelsheim Furnes1200http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=211
MoElverum3256http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=257
MoLøten1132http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=137
Mo og EngesetLøten1534http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=539
MobekkElverum6317http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=316
Mobekk (av Bakken)Romedal1789http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=790
Mobekk (gnr. 10-97) Elverum1269http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=269
Mobekk (gnr. 5-32) Elverum1207http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=207
ModalLøten361http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=64
MoeElverum1 FG740http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=747
MoenElverum4176http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=179
MoenElverum5329http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=42
MoenElverum1 FG117http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=120
MoenLøten1696http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=701
MoenLøten2626http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=629
MoenLøten349http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=52
MoenÅmot293http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=92
MoenÅmot2279http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=278
MoenÅmot2500http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=499
MoenRomedal3675http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=678
Moen Elverum1240http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=240
Moen (46-2)Elverum5391http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=104
Moen (51-11)Elverum4142http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=145
Moen (53-46)Elverum5453http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=166
Moen (55-4)Elverum5445http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=158
Moen mellomElverum5394http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=107
Moen nedre (av Harstad)Romedal1710http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=711
Moen nordreElverum4178http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=181
Moen og ØdegårdLøten1146http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=151
Moen søndreElverum5396http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=109
Moen øvre (av Harstad) Romedal1710http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=711
Mohagen skogRomedal3689http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=692
MoheimElverum5471http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=184
MolandElverum3270http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=271
MolokkenLøten1790http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=795
MolstadElverum1146http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=146
MoløkkaElverum6147http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=146
Moløkken (35-12Elverum462http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=65
Moløkken (46-8)Elverum4169http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=172
MonsrudLøten3779http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=782
MoplassenElverum3170http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=171
Mora (Løkken)Åmot2705http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=704
MorengaÅmot2669http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=668
MorsveenÅmot2711http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=710
MortenshemmetElverum336http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=37
MortenshusaElverum1233http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=233
MortenshusaElverum1 FG297http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=300
MortenslykkjaElverum482http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=85
MorthovLøten1459http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=464
MorthovsrønrnngenLøten1473http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=478
MorudRomedal3691http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=694
MorønningenRomedal3690http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=693
Mosjøberget med ØsterhaugLøten2492http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=495
MoskauElverum6313http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=312
MoskogElverum368http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=69
MoskouLøten3440http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=443
MostarenRomedal3687http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=690
MostuElverum4149http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=152
Mostu Elverum1263http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=263
Mostu (av Løken vestre) Romedal1664http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=665
Mostuen lille, br.nr 11Romedal3692http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=695
Mostuen søndreRomedal3689http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=692
Mostuen. br.nr 3Romedal3687http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=690
MostuhagenElverum4146http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=149
MovangElverum6252http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=251
MovoldElverum6234http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=233
MurstadLøten2261http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=264
Murstad Furnes1370http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=381
MurstadengaLøten2271http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=274
MurudElverum4142http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=145
MurudElverum6241http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=240
MurudElverum1 FG288http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=291
Murud Elverum1170http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=170
MvrløkkaElverum6240http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=239
MykjuLøten1728http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=733
Mykju lilleLøten1738http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=743
Mykju storeLøten1729http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=734
MykjurønningenLøten1737http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=742
Myr Furnes1315http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=326
MyraElverum4251http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=254
MyraÅmot2637http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=636
MyrbakkenElverum6234http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=233
MyrbakkenÅmot2352http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=351
Myrberg Romedal2436http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=439
MyrdalElverum5472http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=185
MyreElverum3207http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=208
MyreRomedal3748http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=751
Myre Furnes1125http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=136
MyrenRomedal3453http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=456
MyrengElverum6239http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=238
Myreng Elverum144http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=44
MyrhagenLøten2331http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=334
MyrheimElverum3226http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=227
Myrheim Elverum1107http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=107
MyrholtLøten3272http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=275
MyrliLøten2742http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=745
Myrrydningen Furnes1119http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=130
MyrstadÅmot2432http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=431
Myrsveen og StanderholenRomedal3546http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=549
MyrvangLøten2335http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=338
MyrvangLøten2436http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=439
MyrvangÅmot279http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=78
MyrvangÅmot2487http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=486
Myrvang Furnes1671http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=682
Myrvang (52-58)Elverum4222http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=225
Myrvang (62-36)Elverum4224http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=227
Myrvang (av Østby) Romedal1482http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=483
Myrvang av BratvoldRomedal3722http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=725
Myrvang vestre av MoenRomedal3692http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=695
MyrvoldLøten1345http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=350
MyrvoldLøten349http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=52
MyrvoldÅmot2100http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=99
MyrvoldRomedal3215http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=218
Myrvold Romedal2266http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=269
Myrvold av LillevoldRomedal3650http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=653
MyrvollElverum4245http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=248
MyrvollElverum6231http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=230
MyrvollenElverum3188http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=189
MælenÅmot2505http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=504
MælstuaÅmot2589http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=588
MælumFurnes1419http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=430
Mælumsæteren Furnes1186http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=197
MøllerbakkenElverum4140http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=143
Møllerstuen Furnes1645http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=656
Møllerstuen Furnes1647http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=658
MørkhagenElverum1 FG316http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=319
Mørkhagen Elverum1218http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=218
Mørkhagen nordre Elverum1219http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=219
Mørkhagen søndre Elverum1221http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=221
Mørkhagen vestre Elverum1223http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=223
Mørkved lille Furnes1230http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=241
Mørkved store Furnes1225http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=236
Mørkved ødegården Furnes1393http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=404
MørstadÅmot2564http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=563
Mørud Furnes1629http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=640
MøstadLøten2609http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012010308101?page=612
MøystadElverum1 FG516http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=523
MågårdRomedal3653http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=656
Mågård SagRomedal3672http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=675
MågårdskogenRomedal3650http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=653
MågårdsteigenRomedal3650http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=653
MågårdstuenRomedal3651http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015050548058?page=654
NabsetElverum5508http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013112606008?page=221
Nabset skolejordÅmot2613http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=612
Nabsetberget (Lien)Åmot2621http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=620
NabsetbruaÅmot2743http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=742
NabsetbruaÅmot2745http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=744
NabseteggenÅmot2623http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=622
Nafset (Nabset)Åmot2591http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=590
Nafset nedre (Otterstua)Åmot2593http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=592
Nafset øvreÅmot2606http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=605
Narum og Narum IRomedal2464http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908058?page=467
NautsvensrudFurnes1761http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=772
NebyElverum3157http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=158
NebyÅmot2470http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=469
Neby nedreÅmot2484http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=483
NederbergElverum1 FG713http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=720
Nederkvern Furnes111http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=22
Nedgarden MelhagenÅmot2186http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=185
Nedre NesetÅmot246http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=45
Nedre SkjærbakkenElverum1 FG363http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010053106104?page=370
Nedre Solberg skogLøten3798http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=801
Nedstu BergeÅmot2630http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=629
NegårdLøten3685http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=688
Negård Furnes1586http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=597
Negård (av Sande) Romedal196http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706001?page=97
Nerbronka Elverum143http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=43
Nerbronka nordre Elverum143http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=43
Nerbronka søndre Elverum143http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=43
NerbruketElverum6192http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112304046?page=191
NerbyLøten3396http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=399
Nerengen av Myr Furnes1320http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=331
Nerengen av SpikdalenFurnes1117http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=128
NerhagenLøten3116http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011112808108?page=119
Nerhagen Furnes1572http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124003?page=583
Nerli (gnr. 23-43)Elverum3151http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=152
Nerli (gnr. 25-82)Elverum3236http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=237
NermoenElverum4260http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=263
Nermoen søndreElverum4262http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=265
Nersaga Elverum1209http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=209
NerstuaElverum3250http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=251
NervollElverum3158http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=159
NestaLøten1323http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=328
NestinLøten1284http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=289
NesvangenÅmot2147http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=146
NettlandetÅmot2235http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=234
NeverdalenÅmot2243http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=242
Neverholtet, nordreElverum127http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082904009?page=27
NilsbuLøten1359http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=364
NohrÅmot2616http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=615
NorÅmot2617http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011008100?page=616
NordElverum3155http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091106083?page=156
NordElverum4275http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090306098?page=278
Nord-RøneLøten1593http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002?page=598
NordakerLøten11