Forkortelser for slektsgranskere

En samling forkortelser man før eller senere kan komme over som slektsgransker. Det er i praksis umulig å samle alle, da de aller fleste prester, skrivere etc. hadde sine egne varianter, og mer spesialiserte lister vil naturlig nok inneholde andre forkortelser, men de som er samlet her kan gi en god pekepinn i de vanligste/mest brukte kildene. Forkortelser av stedsnavn har jeg stort sett ignorert, da disse i seg selv sikkert ville ha utgjort tusenvis av oppføringer. Jeg har også (inntil videre) utelatt latinske forkortelser på dødsårsaker fra begravelse/dødsfallslistene. Vær også oppmerksom på at mange forkortelser kan variere noe når det gjelder store og små bokstaver. Om du ser åpenbare mangler, send meg gjerne en beskjed, så skal jeg få lagt dem til. Bruk inntil videre mobil i landskapsmodus for å se tabellen i et leselig format.

Forkortelse
Forklaring
Brukes hvor
Kommentar
!!Markerer at denne opplysningen i originalkilden opplagt må være feil. (!! alene i et felt betyr at denne opplysningen mangler helt i kilden.)FT
!!Ubestemmelig kjønnFT
??Markerer at skriften i kilden har vært utydelig eller uleselig (f eks ’Kristi??’)FT
@Brukes som skilletegn mellom to alternative opplysninger, når det ikke er mulig å avgjøre hvilken av de to som er den riktige (f eks ’Even@Sven’).FT
*Etter en opplysning, f eks et etternavn, markerer at opplysningen ikke er oppgitt i kilden for denne personen (f eks et barn), men er påført av registratoren på grunnlag av kildens opplysninger om personene omkring (f eks foreldre eller søsken).FT
%Markerer overstrykninger i kilden. Dersom et ord eller en setning er overstrøket, markeres dette med % foran og bak det overstrøkne (f eks ’Peder %Hans%’).FT
10brDesemberKB
7brSeptemberKB
8brOktoberKB
9brNovemberKB
aÅndssvakFT
A.D.I det herrens årAlle(lat: anno domini)
a.o.ÅrKB(lat: anno)
Abs.SkrifteKB, Annet(lat: absolutio)
Actbr.AksjebrevAnnet
Adv.AdventKB
ÆgteskabsledEkteskapsledighetKB
ÆgteskabsledighEkteskapsledighetKB
Ægtev.EktevietKB, TB, PB
Ægtv.EktevietKB, TB, PB
Ætat.AlderKB(lat: ætatis)
Afd.AvdødKB, TB, PB, annet
Afg.AvgangenKB
afkAvkallPB, TBSom i avkall på arv
Al.AlenPB, TB
anAndre lokalerFT
Annun.BudKB(lat: annuntiatio)
ao.Andre oppsittereAnnet
arb.ArbeiderFT, PB, TB
ArfgerArvingerKB
bBosatt på stedetFT
bBesøkendeFT
bBlindFT
bBlandetFT
bBarnKB, TB, PB
bBismerpundPB, TB
B.M.V.Jomfru MariaKB(lat: Beatæ Mariæ Virginis)
Bapt.DøptKB(lat: baptizatus)
Baptiz.DøptKB(lat: baptizatus)
Bem.BemeldteKB, TB, PBForannevnte
Bet.BetaltKB
Bg.BegravetKB
bgr.BorgerKB, TB, PB
bmk.BismermerkerFT, PB, TBhttp://lmgtfy.com/?q=Bismermerker
bnr.BruksnummerFT, PB, TB
bpd.BismerpundPB, TBhttp://lmgtfy.com/?q=Bismerpund
br.BorgerKB, TB, PB
Br.BrukerKB, TB, PB
buButikklokalerFT
Bygs.f. BygselfesterKB
CTallet 500KB, TB, PB
cardevber.KarduanberederKBEn garver som var spesialisert på karduanskinn, se: http://bit.ly/1IyuFdw
Caut.Kausjonist, forloverKB, TB, PB
Cav.Vitner, garantister, forlovereKBCavere=garantere, som regel brukt ifb. forlovelser og vielser, de som kaverte garanterte at det (så langt de visste) ikke var noe til hinder for at paret kunne gifte seg
Cav.KavaleriAlle
cfrKonferer, viser tilAlle
ChaniaChristiania/KristianiaKB, TB, PB
Cin.AskeKB(lat: Cinerum)
Circumcis.OmskjæringKB(lat: Circumcisionis)
ComNattverdKB(lat: communion)
Com.Kommunikant(er), nattverddeltaker(e)KB
Cop.Viet, giftKB
Copul.Viet, giftKBCopulerede
Copulat.Viet, giftKB(lat: copulatio)
Crll.KriminallovenTB
dDatterFT
dDøv/døvstumFT
D.DalerKB, TB, PB
d.dag, dagerKB
d.g.Denne gårdPB, TB
D.U.S.Dato som ovenforKB, TB, PB(lat: datum ut supra)
Dca.SøndagKB(lat: Dominica)
dd.HalvKB, TB, PB(lat: dimidus, dimida,dimidium)
Debil.senil.AlderdomssvakhetKBOftest om dødsårsak, (lat: debilis senilis)
Den.Død, avdødKB, TB, PB(lat: denatus)
Dies grat.act.Kirkelig festdag i Danmark-Norge fra 1720 - 1766KB(lat: Dies Gratiarum Actionis) Til minne om at svenskene trakk seg ut av Norge i januar 1720
Distr.DistriktKB
Dl.DalerKB, TB, PB
Dlr.DalerKB, TB, PB
Dmca.SøndagKB(lat: Dominica)
Dnca.SøndagKB(lat: Dominica)
do.Det samme/dittoAlle
Dom.Søndag KB(lat: dominica)
Dp.DøptKB
Dr.DalerKB, TB, PB
Drb.DrengebarnKB
Drgl.DragonlegdKB
Drl.DragonlegdKB
dsDet samme/dittoAlle
eEnkeFT
eEnkemannFT
E:Markerer at den etterfølgende merknaden er registratorens egen, og ikke står i kilden.FT
e.-eie, suffiks på gårdsnavn.KB, TB, PB, FTEn generisk betegnelse på en (husmanns-) plass under en gård. Mye brukt på Østlandet.
Eccl. Kirke, kirkesamfunn, sognekallKB, annet(lat: ecclesia)
Ejus.Det samme KB, TB, PB(latin: ejusdem)
el Enslig losjerendeFT
em.EnkemannAlle
eod dieSamme dag KB, TB, PB(lat: eodem die)
Epiph.ÅpenbaringKB(lat. epiphan)
Eucharist.NattverdKB(lat: eucharistiæ)
fFraværendeFT
fFraskiltFT
fFinsk (kvensk)FT
f.FjerdingKB, TB, PBhttp://lmgtfy.com/?q=Fjerding
f.FødtAlle
F.Fadder(e)KB
faFabrikklokalerFT
Fadd.Fadder(e)KB
fdg.FjerdingKB, TB, PBhttp://lmgtfy.com/?q=Fjerding
Fer.Helg, festdag (men også ukedag ifb. numerisk angivelse)KB(lat: feria)
Fest.Festdag, minnedagKB(lat: festum)
Fest.grat.act.Kirkelig festdag i Danmark-Norge fra 1720 - 1766KB(lat: Dies Gratiarum Actionis) Til minne om at svenskene trakk seg ut av Norge i januar 1720
ff.Følgende siderAlle
flLosjerende, hørende til familienFT
FolFolio - dobbelt bokside, bokbladKB, TB, PB(lat: helt blad)
Fra.Bror, klosterbrorAnnet(lat: frater)
Fuldm.FullmyndigAnnet
gGårdmannKB
gGiftFT
Gbrdr.GårdbrukerdatterKB, TB, PB
Gbrs.GårdbrukersønnKB, TB, PB
Gdf.GardfolkKB
gl.gammel KB(brukt om alder, som f.eks. gl: 50 aar)
Gmdr.GårdmannsdatterKB, TB, PB
Gmds.GårdmannssønnKB, TB, PB
Gms.GårdmannssønnKB, TB, PB
gnr.GårdsnummerAlle
HHustruKB, TB, PB
hHudKB, TB, PBSom i verdi
h-kornHartkornPB, TBhttp://lmgtfy.com/?q=Hartkorn
H.3.KHellige Tre Kongers dagKB(6. jan.)
hdl.HandelKB, TB, PB
hf.HusfarFT
hkrHartkornPB, TBhttp://lmgtfy.com/?q=Hartkorn
hm.HusmorFT
Hmd.HusmannAlle
Hmd.HjemmedøptKB
Hmdr.HusmannsdatterKB, TB, PB
Hmds.HusmannssønnKB, TB, PB
hpHovedperson (selv)FT
Hst.HustruKB, TB, PB
htk.HartkornPB, TBhttp://lmgtfy.com/?q=Hartkorn
huHustruFT
Hust.HustruKB, TB, PB
hvalf.HvalfangerKB, PB
iInnerstKBLeieboer (med egen husholdning)
IbPå samme sted, det sammeAlle(lat: Ibidem)
IbdPå samme sted, det sammeAlle(lat: Ibidem)
Ibdm.På samme sted, det sammeAlle(lat: Ibidem)
IbidPå samme sted, det sammeAlle(lat: Ibidem)
Ind.InnerstAlleLeieboer (med egen husholdning)
Indf.InderstfolkKB
Indst.Innerst, InnersterKB
introd.Introdusert/IntroduksjonKBDa barselkvinnen kom tilbake til kirka for første gang etter å ha født
jej.Faste KB(lat: jejunium)
jejun.Faste KB(lat: jejunium)
jejuni.Faste KB(lat: jejunium)
Jfr.Jamfør, viser tilAlle
Jmf.Jamfør, viser tilAlle
Joh. Bapt.Johannes døperenKB(lat: Johannis Baptistæ)
jordpaal.JordpåleggelseKB
Jub.JubleKB(lat: Jubilate)
kKvinneFT
kKvensk (finsk)FT
Kbmd.KjøpmannKB, TB, PB
KDFritak fra kirkens disiplinAnnet
Kf.KonfirmertKB
kfrm.KonfirmertKB
kgl.KongeligKB, TB, PBhttp://lmgtfy.com/?q=Kongelig
Kl.Klokker KB
KnfKonfirmertKB
koKontorlokalerFT
Konf.KonfirmertKB
Kpbg.KopibokKB, TB, PB
Kr.a.KristianiaAlle
Kra.Christiania/KristianiaKB, TB, PB
krobl.KrøplingKB
Krs.Oppland fylkeKB, FTKristians amt 1781-1918
kskd.KalveskinnKB, TB, PBSom i verdi
lLappiskFT
LTallet 500KB, TB, PB
l.c.På anførte stedKB, TB, PB(latin: loco citato)
l.l.På anførte stedKB, TB, PB(latin: loco laudato)
L.p.s.m.Legitimert ved etterfølgende ekteskapKBForstått som foreldrene til et gitt barns ekteskap (lat: legitimatus per subsequent matrimonium)
l&bLispundKB, TB, PBhttp://lmgtfy.com/?q=Lispund
lbLispundKB, TB, PBhttp://lmgtfy.com/?q=Lispund
leLeilighetFT(le2:3-1-2 = toroms leilighet: 3 stk totalt i bygården hvorav 1 er ubebodd og 2 er bebodde)
leierm.LeiermålKBhttp://lmgtfy.com/?q=Leiermål
Leil.LeilendingKB
Lem.LeiermålKBhttp://lmgtfy.com/?q=Leiermål
lfLappisk, fastboendeFT
lnLappisk, nomadiserendeFT
lpdLispundKB, TB, PBhttp://lmgtfy.com/?q=Lispund
LSPlasseringen av segletTB, PB, annet(lat: Locum Sigili)
mMannFT
MTallet 1000KB, TB, PB
mMarkAlle
M.f.p.Med ført pennPB, annet
m.p.Med egen håndAlle(lat: manu propria)
m.p.p.Med påholden pennPB, TBSkrevet med en annens hjelp
Mdk.MannekjønnKB
mgh.MenighetKB
Miser.Miskunn, nådeKB(lat: Misericordia)
mk.MarkAlle
mort.DødAlle(lat: mortuus, mortua)
Mppra.Med egen håndPB, TB, annet(lat: manu propria)
mria.Med egen håndPB, TB, annet(lat: manu propria)
Mrk.Merker, merkeTB, PBSom i vektenheten
Msr.MonsieurKB
mtMidlertidig tilstedeFT
musq.MusketerTB,PB, annethttp://lmgtfy.com/?q=Musketer
nNorskFT
n.FødtAlle(lat: natus, nata)
n.p.Offentlig notarPB, TB(lat: Notarius publicus)
na.FødtAlle(lat: natus, nata)
Nat.FødselKB(lat: nativitatis)
Nom.NavnKB(lat: nomine)
Nom. matrisMors navnKB
O.DødKB(lat: Obiit)
o.OrtAllehttp://lmgtfy.com/?q=Ort
Ob.DødKB(lat: Obiit)
Ob.cosl.Døde som ungkarKB(lat: Obiit Coelebs)
Ob.inf. Død som barnKB(lat: obiit infans)
Ob.inf.et. Død før myndighetsalderKB(lat: obiit infra etatem)
Ob.inn.Døde som jomfruKB(lat: Obiit innupta
Ob.s.p.Død uten avkomKB(lat: Obiit sine prole)
Ob.s.p.leg.Død uten legitimert avkomKB(lat: Obiit sine prole legitimata)
Ob.s.p.mas.Død uten mannlig avkomKB(lat: Obiit sine prole mascula)
Ob.s.p.s.Død uten etterlevende avkomKB(lat: Obiit sine prole superstite)
Ob.v.p.Død i farens levetidKB(lat: Obiit vita patris)
opps.OppsitterAllehttp://lmgtfy.com/?q=Oppsitter
opsOppsitterKB, TB, PBhttp://lmgtfy.com/?q=Oppsitter
p.EtterKB(lat: Post)
PagSide KB, TB, PB(lat: pagina)
Palm.Palme(søndag)KB(lat: Palmarum)
Palmar.PalmeKB(lat: Palmarum). Brukt ifb. med palmesøndag
Par.ForeldreKB(lat: Parentes)
Par.Holde likprekenTB, PB, annet
Parasc.ForberedelseKB(lat: Parasceves)
Pasch.PåskeKB(lat: Pascha)
pb.PantebokKB, TB, PB
Pent.PinseKB, TB, PB(lat: Pentecoste)
Pentec.PinseKB, TB, PB(lat: Pentecoste)
pgd.PrestegårdKB, TB, PB
pgd.PrestegjeldTB, PB, annet
pl.PlassKB, TB, PB
pr.gj.PrestegjeldKB, TB, PB
prolAvkomKB(Latin: Proles)
Pub.absolv.Offentlig skriftemål, åpenbart skrifteKB
Publ.abs.Offentlig skriftemål, åpenbart skrifteKB
Publ.Prec.Bots- og bededagKB(lat: Publicae Preces)
Public.absolv.Offentlig skriftemål, åpenbart skrifteKB
Purif.RenselseKB(lat: Purificatio)
q.KvinneKB
Quasimod.Som nyfødtKB(lat: Quasimodogentiti)
Quinquag.FemtiendeKB(lat: Quinquagesima)
Qvinqvag.FemtiendeKB(lat: Quinquagesima)
Qvk.KvinnekjønnKB
r.RiksmarkPB, TB
R.ReisetillatelseAnnet
R.M.Rikets myntPB, TB
rd.RiksdalerKB, TB, PB
rdl.RiksdalerKB, TB, PB
Reminis.MinnesKB(lat: Reminiscere)
res. kap.Residerende kapellanKBSogneprestens eller prostens stedfortreder
sSønnFT
sSeparertFT
sSinnsyk/sinnsvakFT
sSkjeppePB, TBhttp://lmgtfy.com/?q=Skjeppe
S.SeigneurKB
s.st.SammestedsAlle
s.a.Uten årstallAlle(lat: Sine anno)
s.å.Samme årAlle
Sal.SaligKB, TB, PB
sc.SkjeppePB, TB
sc.Nemlig, det erTB, PB, annet(lat: Scilicet)
schibSkippundPB, TBhttp://lmgtfy.com/?q=Skippund
SdlSoldatlegdKB
Sep.BegravetKB(lat: sepultus)
Septuag.SøttiendeKB(lat: Septuagesima)
Sepult.BegravetKB(lat: sepultus)
Sexag.SekstiendeKB(lat: Sexagesima)
sibSkippundPB, TBhttp://lmgtfy.com/?q=Skippund
Sigt. og sagef.Sikt og sakefallAnnetSe: http://bit.ly/1f6oC6a
Skoleh.SkoleholderKB, TB, FTLærer
Sl.Salig(e)KB
smst.Samme stedKB
Søel.SjølegdKBhttp://lmgtfy.com/?q=Sjølegd
sp.Forlover(e), vitne(r)KB(lat: sponsores)
spdSpesidalerKB, TB, PB
Spons.Forlovet, trolovetKB
Spons.Forlover(e), vitne(r)KB(lat: sponsores)
SponsatForlovet, trolovetKB
Sr.SeigneurKB
Strands.StrandsitterKBhttp://lmgtfy.com/?q=Strandsitter
styrm.StyrmannFT, PB, TB
Susc.FadderKBlat: susceptor, susceptrix)
tFødt i herredet som tellingen er gjortFT
t.TønnePB, TB
T.Vitne(r), fadder(e)KB(lat: testes/testis)
T.a. og dlg.Til arv og delingTB, PB
T.d.TjenestedrengKB
Tavl.pr.TavlepengerKBPenger som ble samlet inn i kirkens tavler
tb.TingbokTB, PB
tbc.TuberkuloseKB
Td.TønneKB, PB
Test.Vitne(r), fadder(e)KB(lat: testes/testis)
tgl.TinglystAlle
tingb.TingbokTB, PB
tjTjenesteytendeFT
tmd.TømmermannKB
Tp.TavlepengerKBPenger som ble samlet inn i kirkens tavler
Tpr.TavlepengerKBPenger som ble samlet inn i kirkens tavler
tr.tønnerKB, TB, PB
Trin.TreenighetssøndagKBFørste søndag etter pinse, avslutningen av første halvdel av kirkeåret.
trinit.TreenighetssøndagKBFørste søndag etter pinse, avslutningen av første halvdel av kirkeåret.
Trol. TrolovetKB
Tvp.TavlepengerKBPenger som ble samlet inn i kirkens tavler
UUngkarKB, TB, PB
u.b.Uten bygselKB, TB, PB
U.k.UngkarKB
Uæ.UtenomekteskapeligKB
Uæg.UtenomekteskapeligKB
UægteUtenomekteskapeligKB
Ue.UtenomekteskapeligKB
Uegte.UtenomekteskapeligKB
Uek.UtenomekteskapeligKB
Uekte.UtenomekteskapeligKB
ugUgiftFT
Ungk.UngkarKB, TB, PB
Unk.UngkarKB, TB, PB
v.kgl.res.Ved kongelig resolusjonKB
v.p.p.kViet på prestens kontorKB
Vac.VaksinertKB
Vacc.VaksinertKB
Vaccin.VaksinertKB
Vc.VaksinertKB
Vccs.VaksinertKB
VeVerkstedlokalerFT
VHVielse i husetAnnet
Virid.GrønnKB(lat: Viridium) Brukt ifb. med skjærtorsdag
Visit.BesøkelseKB(lat: Visitatio(nis))
Vkk.VilkårskoneKB, FT
Vkmd.VilkårsmannKB, FT
Vks.VaksinertKB
Vsarb.VerksarbeiderKB
XChrist-, Krist-KBOfte brukt som prefiks i navn, stedsnavn m.m.
xaniaChristiania/KristianiaKB, TB, PB
xbrDesemberKB, TB, PB
xtianChristian/KristianKB, TB, PB
xtianiaChristiania/KristianiaKB, TB, PB
XtiansenChristiansen/KristiansenKB
XtophersenChristophersenKB
XusChristusKB, TB, PB
jv.JernverkKB
ppd.ForhåndsbetaltAnnet(Pre-paid)

 

Kilder: Digitalarkivet, Digitalarkivets forum, DISNorges forum, lokalhistoriewiki.no, dinslekt.no, Digitalarkivets scannede kirkebøker, pantebøker og tingbøker, Lorens Berg-stiftelsen 2008: Andebu bygdebok, Terje A. Tetmo 1999: Ordbok for slektsgranskere.